Ostali rezervni dijelovi za održavanje vozila i mehanizacije-filteri

Datum objave: 28.09.2017. 15:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.09.2017.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

83-1-1-359-5-122/17Broj obavještenja o nabavci 83-1-1-359-3-92/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO
IDB/JIB 4200316890001
Kontakt osoba Enesa Vejo
Adresa Paromlinska 57
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 658-038
Faks (033) 654-480
Elektronska pošta jkpradsa@bih.net.ba
Internet adresa www.rad.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.9.2017. - 15.9.2020.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ostalih rezervnih dijelova za održavanje vozila i mehanizacije-FILTERI

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka ostalih rezervnih dijelova za održavanje vozila i mehanizacije-FILTERI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42913000-9 Filteri za ulje, benzin i usisavanje vazduha
Dodatni predmet(i) 42913400-3 Filteri za benzin
  42913300-2 Uljni filteri


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

50.000,00KM za jedu godinu tj.150000,00KM za tri godine

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP"RAD"d.o.o.,Paromlinska 57

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SINHRON D.O.O. 4200012080003 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

50000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.9.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

108583,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

108583,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
83-1-1-359-5-122/17
PODIJELI: