Otpadno drvo za potpalu-Kalesija, Teočak, Sapna

Datum objave: 08.12.2016. 10:00 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1116-1-1-21-5-24/16Broj obavještenja o nabavci 1116-1-1-21-3-21/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TUZLANSKI KANTON URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA
IDB/JIB 4209421180009
Kontakt osoba Adnan Hadžić
Adresa Slatina broj 2
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-320
Faks (035) 369-320
Elektronska pošta uzpvtk@tk.kim.ba
Internet adresa www.tk.kim.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Da

I 3.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci

R.Br.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

IDB/JIB

1

Javna ustanova Druga osnovna škola Gračanica

4209232960001

2

Javna ustanova Druga osnovna škola u Srebreniku

4209359100001

3

JU Druga osnovna škola Živinice

4209346110008

4

JU Gimnazija Mustafa Novalić Gradačac

4209377000006

5

JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla

4209056620002

6

JU MSS DOBOJ ISTOK

4209282470005

7

JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA HASAN KIKIĆ GRADAČAC

4209150300003

8

JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KALESIJA

4209333720001

9

JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA SAPNA

4209607520004

10

JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEOČAK 4

4209079910008

11

JU OSNOVNA ŠKOLA BANOVIĆI BANOVIĆI 4

4209314690002

12

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA BAŠIGOVCI 4

4209822170006

13

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA BANOVIĆI SELO BANOVIĆI 4

4209227880008

14

JU Osnovna škola Brijesnica 4

4209148310000

15

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ČELIĆ ČELIĆ 4

4209179030005

16

JU OŠ Doborovci Doborovci-Gračanica 4

4209230670006

17

JU OŠ Dobošnica 4

4209274880008

18

JU OŠ ORAHOVICA 4

4209233770001

19

JU OŠ Gornja Orahovica 4

4209230160008

20

JU OŠ Dr.Safvet-beg Bašagić Gradačac 4

4209149710001

21

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA DUBOKI POTOK 4

4209378820007

22

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVE 4

4209517290000

23

JU OŠ DŽAKULE 4

4209231480006

24

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVIK 4

4209531440006

25

JUOŠ Edhem Mulabdić Donja Međiđa Gradačac 4

4209234150007

26

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ''GNOJNICA'' LUKAVAC 4

4209315150001

27

JU OŠ Gornja Tuzla 4

4209269290006

28

JU O.Š. ŽIVINE GORNJE 4

4209148150002

29

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA 4

4209271350008

30

Javna ustanova Osnovna škola Grivice Banovići 4

4209345650009

31

JU OŠ Hamdija Kreševljaković Kamberi Gradačac 4

4209076140007

32

JU OŠ Hasan Kikić Gradačac 4

4209047120005

33

JU OŠ HUMCI HUMCI 4

4209147930004

34

JU OŠ HUSINO 4

4209358980008

35

JU OŠ Ivan Goran Kovačić Gradačac 4

4209531520000

47

Javna ustanova Osnovna škola ''Miladije'' u Tuzli 4

4209115490002

48

JU OŠ MIRIČINA 4

4209231130005

49

juoš mramor mramor 4

4209201650004

50

Javna ustanova Osnovna škola Musa ćazim Ćatić Zelinja Donja 4

4209183490002

51

JU OSNOVNA ŠKOLA PASCI PASCI 4

4209269880008

52

JU OSNOVNA ŠKOLA PODORAŠJE 4

4209149980009

53

Javna ustanova Osnovna škola Podrinje Mihatovići 4

4210048390004

54

JU OSNOVNA SKOLA POLJICE 4

4209202200002

55

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA PROKOSOVIĆI 4

4209211960001

56

JAVNA USTANOVA OSNOVNA Š KOLA PURAČIĆ 4

4209211880008

57

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA RAINCI GORNJI 4

4209410570000

58

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ''RAPATNICA'' 4

4209338790008

59

JU OSNOVNA ŠKOLA SAPNA 4

4209151610006

60

JU OŠ SEONA 4

4209254690008

61

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA SIMIN HAN 4

4209149390007

62

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ˝SLADNA˝ SLADNA 4

4209334450008

63

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA SOKO SOKO GRAČANICA 4

4209237170009

64

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA STUPARI 4

4209430090004

65

Javna ustanova Osnovna škola Šerići 4

4209086610001

66

JU OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA ŠPIONICA-SREBRENIK 4

4209385010002

67

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA TEOČAK 4

4209273130005

68

Javna ustanova Osnovna škola Tojšići Tojšići - Kalesija 4

4209507810005

69

JU OS TRESTENICA 4

4209313450008

70

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA TURIJA 4

4209288830003

71

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA VIŠĆA 4

4209463340006

R.Br.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

IDB/JIB

52

JU OSNOVNA ŠKOLA PODORAŠJE 4

4209149980009

53

Javna ustanova Osnovna škola Podrinje Mihatovići 4

4210048390004

54

JU OSNOVNA SKOLA POLJICE 4

4209202200002

55

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA PROKOSOVIĆI 4

4209211960001

56

JAVNA USTANOVA OSNOVNA Š KOLA PURAČIĆ 4

4209211880008

57

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA RAINCI GORNJI 4

4209410570000

58

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ''RAPATNICA'' 4

4209338790008

59

JU OSNOVNA ŠKOLA SAPNA 4

4209151610006

60

JU OŠ SEONA 4

4209254690008

61

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA SIMIN HAN 4

4209149390007

62

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ˝SLADNA˝ SLADNA 4

4209334450008

63

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA SOKO SOKO GRAČANICA 4

4209237170009

64

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA STUPARI 4

4209430090004

65

Javna ustanova Osnovna škola Šerići 4

4209086610001

66

JU OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA ŠPIONICA-SREBRENIK 4

4209385010002

67

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA TEOČAK 4

4209273130005

68

Javna ustanova Osnovna škola Tojšići Tojšići - Kalesija 4

4209507810005

69

JU OS TRESTENICA 4

4209313450008

70

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA TURIJA 4

4209288830003

71

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA VIŠĆA 4

4209463340006

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

145800,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA I ISPORUKA OTPADNOG DRVETA ZA POTPALU (BUKVA, HRAST, JELOVINA)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA I ISPORUKA OTPADNOG DRVETA ZA POTPALU (BUKVA, HRAST, JELOVINA) ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA
PODRUČKU TUZLANSKOG KANTONA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

09000000-3

Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije

Dodatni predmet(i)

03416000-9

Drvni otpad


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA I ISPORUKA OTPADNOG DRVETA ZA POTPALU - LOT 1 (PODRUČJE OPĆINA: TUZLA, LUKAVAC, GRAČANICA, DOBOJ
ISTOK)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 03416000-9 Drvni otpad

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

754 m3

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60265,90

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1.1.2017. - 31.12.2018.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU OPĆINA: TUZLA, LUKAVAC, GRAČANICA, DOBOJ ISTOK

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

GREGO-GTP D.O.O.

4209803200000

Kalesija

Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.d. Broj primljenih ponuda


3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

52780,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

56550,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 3. Informacije o ugovornim organima koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci

 

 

R.Br.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

IDB/JIB

Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1

Javna ustanova Druga osnovna škola Gračanica

4209232960001

2800,00

2800,00

2

JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla

4209056620002

1680,00

1680,00

3

JU MSS DOBOJ ISTOK

4209282470005

420,00

420,00

4

JU Osnovna škola Brijesnica

4209148310000

560,00

560,00

5

JU OŠ Doborovci Doborovci- Gračanica

4209230670006

1960,00

1960,00

6

JU OŠ Dobošnica

4209274880008

1120,00

1120,00

7

JU OŠ ORAHOVICA

4209233770001

3080,00

3080,00

8

JU OŠ Gornja Orahovica

4209230160008

1680,00

1680,00

9

JU OŠ DŽAKULE

4209231480006

840,00

840,00

10

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 ''GNOJNICA'' LUKAVAC

4209315150001

1680,00

1680,00

11

JU OŠ Gornja Tuzla 4

4209269290006

1680,00

1680,00

12

JU OŠ HUSINO 4

4209358980008

1400,00

1400,00

13

JU OŠ KISELJAK KISELJAK KOD TUZLE 4

4209346970007

1400,00

1400,00

14

JU OŠ KLOKOTNICA 4

4209254340007

4900,00

4900,00

15

Javna ustanova osnovna škola 4 "Lipnica" Tuzla

4209148070009

980,00

980,00

16

Javna ustanova osnovna škola 4 "Lukavac Grad" Lukavac

4209265460004

840,00

840,00

17

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 "LUKAVAC MJESTO" LUKAVAC

4209264650004

1680,00

1680,00

18

JU OŠ Lukavica 4

4209233930009

1680,00

1680,00

19

JU Osnovna škola Malešići Malešići 4

4209229660005

840,00

840,00

20

Javna ustanova Osnovna škola 4 ''Miladije'' u Tuzli

4209115490002

1400,00

1400,00

21

JU OŠ MIRIČINA 4

4209231130005

1680,00

1680,00

22

juoš mramor mramor 4

4209201650004

1120,00

1120,00

23

JU OSNOVNA ŠKOLA PASCI PASCI 4

4209269880008

1680,00

1680,00

24

Javna ustanova Osnovna škola 4 "Podrinje "Mihatovići

4210048390004

280,00

280,00

25

JU OSNOVNA SKOLA POLJICE 4

4209202200002

560,00

560,00

26

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 "PROKOSOVIĆI"

4209211960001

2800,00

2800,00

27

JAVNA USTANOVA OSNOVNA Š KOLA 4 PURAČIĆ

4209211880008

1680,00

1680,00

28

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 "SIMIN HAN"

4209149390007

2100,00

2100,00


IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA I ISPORUKA OTPADNOG DRVETA ZA POTPALU - LOT 2 (PODRUČJE OPĆINA: ŽIVINICE, BANOVIĆI, KLADANJ)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 03416000-9 Drvni otpad

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

306 m3

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21140,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1.1.2017. - 31.12.2018.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU OPĆINA: ŽIVINICE, BANOVIĆI, KLADANJ

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

GREGO-GTP D.O.O.

4209803200000

Kalesija

Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2


IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19890,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21138,48

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 3. Informacije o ugovornim organima koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci

 

 

R.Br.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

IDB/JIB

Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1

JU Druga osnovna škola Živinice

4209346110008

325,00

325,00

2

JU OSNOVNA ŠKOLA BANOVIĆI BANOVIĆI

4209314690002

780,00

780,00

3

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "BAŠIGOVCI"

4209822170006

780,00

780,00

4

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "BANOVIĆI SELO" BANOVIĆI

4209227880008

520,00

520,00

5

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "DUBRAVE"

4209517290000

1560,00

1560,00

6

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVIK

4209531440006

780,00

780,00

7

JU O.Š. ŽIVINE GORNJE

4209148150002

910,00

910,00

8

Javna ustanova Osnovna škola "Grivice" Banovići

4209345650009

520,00

520,00

9

JU OSNOVNA ŠKOLA KLADANJ U KLADNJU

4209290650004

2730,00

2730,00

10

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 "STUPARI"

4209430090004

5785,00

5785,00

11

Javna ustanova Osnovna škola Šerići 4

4209086610001

390,00

390,00

12

JU OS TRESTENICA 4

4209313450008

1040,00

1040,00

13

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 "VIŠĆA"

4209463340006

650,00

650,00

14

JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA 4 ŠKOLA ŽIVINICE

4209271940000

585,00

585,00

15

JU OŠ SEONA 4

4209254690008

910,00

910,00

16

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 "GRAČANICA"

4209271350008

1625,00

1625,00


IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA I ISPORUKA OTPADNOG DRVETA ZA POTPALU - LOT 4 (PODRUČJE OPĆINA: KALESIJA, TEOČAK, SAPNA)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije
Dodatni predmet(i) 03416000-9 Drvni otpad

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

297 m3

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21551,52

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1.1.2017. - 31.12.2018.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU OPĆINA: KALESIJA, TEOČAK, SAPNA

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

GREGO-GTP D.O.O.

4209803200000

Kalesija

Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2


IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17820,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20493,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 3. Informacije o ugovornim organima koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci

 

 

R.Br.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

IDB/JIB

Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1

JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KALESIJA

4209333720001

1200,00

1200,00

2

JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA SAPNA

4209607520004

1080,00

1080,00

3

JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEOČAK

4209079910008

300,00

300,00

4

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "KALESIJA"

4209401660004

2400,00

2400,00

5

Javna ustanova Osnovna škola ''memići'' Memići - Kalesija

4209521210002

1080,00

1080,00

6

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "RAINCI GORNJI"

4209410570000

1800,00

1800,00

7

JU OSNOVNA ŠKOLA SAPNA

4209151610006

3600,00

3600,00

8

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "TEOČAK"

4209273130005

1800,00

1800,00

9

Javna ustanova Osnovna škola Tojšići Tojšići - Kalesija

4209507810005

2160,00

2160,00

10

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA 4 VUKOVIJE

4209499290005

2400,00

2400,00


IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.

 


Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1116-1-1-21-5-24/16
PODIJELI:
 • J.U. O.Š BAŠIGOVCI Živinice - Bašigovci bb 75270 ŽIVINICE

 • Javna ustanova Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla - HUSINSKIH RUDARA 161 75000 Tuzla

 • Javna ustanova Mješovita srednja škola Teočak - Centar bb 75414 Teočak

 • Javna ustanova Prva osnovna škola Živinice - Prva ulica broj 200 75270 Živinice

 • JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA - ul. Patriotske lige bb 75320 Gračanica

 • JU Druga osnovna škola Živinice - II ulica broj 46 75270 Živinice

 • JU MSŠ DOBOJ ISTOK - Brijesnica Velika bb 74000 Doboj

 • JU MSŠ Kalesija - Patriotske lige br. 24 75260 Kalesija

 • JU MSŠ Sapna - Kraljevići bb 75411 Sapna

 • JU O.Š. ŽIVINICE GORNJE Živinice - ul. Živinički sokolovi br. 171. Živinice Gornje 75270 Živinice

 • JU OS DJURDJEVIK DJURDJEVIK ZIVINICE - ISKLJUCEN DJURDJEVIK BB 75272 Živinice

 • JU Osnovna škola DŽAKULE Gračanica - Džakule 75320 Gračanica

 • JU Osnovna škola KALESIJA Kalesija - ul. Žrtava genocida u Srebrenici 75260 Kalesija

 • JU Osnovna škola Seona Banovići - Aljkovići bb 75290 Banovići

 • JU Osnovna škola Simin Han Tuzla - ul. Sarajac 4 75000 Tuzla

 • JU OŠ Banovići Banovići - ul. Patriotske lige br. 8 75290 Banovići

 • JU OŠ Banovići selo Banovići - Banovići Selo bb 75290 Banovići

 • JU OŠ BRIJESNICA - Brijesnica Velika bb 74000 Doboj

 • JU OŠ DOBOROVCI DOBOROVCI, GRAČANICA - DOBOROVCI BB 75320 Gračanica

 • JU OŠ Dobošnica Dobošnica-Lukavac - Školska bb 75300 Lukavac

 • JU OŠ Dubrave Živinice - Dubrave Donje 75270 Živinice

 • JU OŠ Gnojnica Lukavac - Gnojnica bb 75300 Lukavac

 • JU OŠ Gornja Orahovica Gračanica - GORNJA ORAHOVICA BB 75320 Gračanica

 • JU OŠ Gornja Tuzla Tuzla - Gornja Tuzla bb 75000 Tuzla

 • JU OŠ Gračanica Živinice - Gračanica bb 75270 Živinice

 • JU OŠ Grivice Banovići - ul. Božićka Banovića br. 4 75290 Banovići

 • JU OŠ HUSINO Husino Tuzla - 27. jula br. 9 75000 Tuzla

 • JU OŠ Kiseljak Tuzla - Kiseljak, ul. 1. Maja br. 117 75000 Tuzla

 • JU OŠ KLADANJ KLADANJ - Kladanjskih brigada br. 28 75280 Kladanj

 • JU OŠ KLOKOTNICA Doboj Istok - Klokotnica bb 74000 Doboj

 • JU OŠ Lipnica Lipnica-Tuzla - Lipnica, ul. Stjepana Matijevića br. 2 75000 Tuzla

 • JU OŠ LUKAVAC GRAD LUKAVAC - Derviša Sušića bb 75300 Lukavac

 • JU OŠ LUKAVAC MJESTO LUKAVAC - ul. Tuzlanskog odreda bb 75300 Lukavac

 • JU OŠ Lukavica - Gračanica - Ograđenica b.b. 75320 Gračanica

 • JU OŠ MALEŠIĆI Gračanica - Hodžići bb, Malešići 75320 Gračanica

 • JU OŠ Memići Memići-Kalesija - Memići 75260 Kalesija

 • JU OŠ Miladije Tuzla - ul. Hasana Kikića br. 7 75000 Tuzla

 • JU OŠ Miričina Miričina-Gračanica - Miričina, Polje bb 75320 Gračanica

 • JU OŠ Mramor Tuzla - Mramor, ul. 26. avgust 149 75 000 Tuzla

 • JU OŠ Orahovica, Orahovica Donja - Gračanica - Donja Orahovica bb 75320 Gračanica

 • JU OŠ Podrinje Mihatovići, Tuzla - Izbjeglički kamp-Mihatovići 75203 Tuzla

 • JU OŠ Poljice Poljice - Poljice bb 75303 Lukavac

 • JU OŠ Prokosovići Lukavac - PROKOSOVIĆI BB 75300 Lukavac

 • JU OŠ Puračić Lukavac - Puračić, ul. Nikole Stjepanovića bb 75300 Lukavac

 • JU OŠ Rainci Gornji Kalesija - Rainci Gornji bb 75260 Kalesija

 • JU OŠ Sapna Sapna - ul. 206 viteške brigade bb 75411 Sapna

 • JU OŠ Stupari Kladanj - Stupari-Centar bb 75283 Kladanj

 • JU OŠ Šerići Šerići - Živinice - ul. Žunina 245 75275 Živinice

 • JU OŠ Teočak Teočak - ul. Centar bb 75414 Teočak

 • JU OŠ Tojšići Tojšići Kalesija - Tojšići 75260 Kalesija

 • JU OŠ Treštenica Banovići - Treštenica bb 75290 Banovići

 • JU OŠ VIŠĆA Živinice - Višća Donja, ul. XVI muslimanske brigade 137 75270 Živinice

 • JU OŠ Vukovije Vukovije - Gornje Vukovije 75260 Kalesija

 • OŠ Pasci Tuzla - PASCI DONJI BB 75000 Tuzla