Plastenici od 100 m² sa dodatnom opremom

Datum objave: 13.07.2020. 11:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1353-1-1-91-5-101/20


Broj obavještenja o nabavci 1353-1-1-91-3-76/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA VOGOŠĆA
IDB/JIB 4200329360001
Kontakt osoba Mirza Čutura
Adresa Jošanička broj 80
Poštanski broj 71320 Vogošća (bhp sa)
Općina/Grad Vogošća
Telefon (033) 586-416
Faks (033) 586-416
Elektronska pošta javne.nabavke@vogosca.ba
Internet adresa www.vogosca.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Vogošća

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka, isporuka i montaža plastenika od 100 m² sa dodatnom opremom

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je nabavka, isporuka i montaža plastenika od 100 m² sa dodatnom opremom, u cilju podrške
poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Vogošća

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03144000-2 Poljoprivredne potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u Aneksu 2 TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke: adresa krajnjeg korisnika plastenika sa kojim će Općina Vogošća imati sklopljen Sporazum/Ugovor

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke i montaže: sukcesivno prema potrebama Naručioca, a najkasnije do 31.07.2020. godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 OPŠTA POLJOPRIVREDNO 4218401220003 Visoko Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35835,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35835,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35850,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1353-1-1-91-5-101/20
PODIJELI: