Potrošni materijal za atomski apsorcioni spektrofotometar (AAS)

Datum objave: 22.01.2022. 09:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.01.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

7126-1-1-284-9-15-7126/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 7126-1-1-284-5-28/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA
IDB/JIB 4218900490003
Kontakt osoba Azra Alić
Adresa FRA IVANA JUKIĆA BROJ 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 441-017
Faks (032) 448-017
Elektronska pošta info@inz.ba
Internet adresa www.inz.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala i hemikalija

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi
  33696300-8 Hemijski reagensi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

JEDNOKRATNA POTROŠNA PLASTIKA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

JEDNOKRATNA POTROŠNA PLASTIKA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi
  33696300-8 Hemijski reagensi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 E N A D.O.O. SARAJEVO 4200037070002 Stari Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

19450,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

8.2.2021. - 8.2.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

8.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8,40 17.2.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
2 1100,00 17.2.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
3 440,00 17.2.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
4 80,00 17.2.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
5 1532,81 17.3.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
6 223,81 12.4.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
7 384,67 6.5.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
8 783,33 17.5.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
9 223,81 24.5.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
10 153,87 11.6.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
11 307,74 7.6.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
12 52,46 29.6.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
13 1119,04 2.8.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
14 13,99 4.8.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
15 456,01 15.7.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
16 38,47 10.8.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
17 83,93 15.9.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
18 76,93 27.9.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
19 111,90 5.10.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
20 559,52 5.10.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
21 3,50 19.10.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
22 69,94 19.10.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
23 447,62 25.10.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
24 559,52 25.10.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
25 9,79 25.10.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
26 335,71 3.11.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
27 1120,00 23.11.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

BRISEVI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

BRISEVI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi
  33696300-8 Hemijski reagensi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GLOBEX D.O.O. ZENICA 4218000740004 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8500,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

8.2.2021. - 8.2.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

8.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 510,00 17.2.2021. GLOBEX D.O.O. ZENICA
2 850,00 17.2.2021. GLOBEX D.O.O. ZENICA
3 340,00 22.3.2021. GLOBEX D.O.O. ZENICA
4 850,00 6.5.2021. GLOBEX D.O.O. ZENICA
5 850,00 21.7.2021. GLOBEX D.O.O. ZENICA
6 340,00 11.8.2021. GLOBEX D.O.O. ZENICA
7 850,00 8.10.2021. GLOBEX D.O.O. ZENICA
8 510,00 28.9.2021. GLOBEX D.O.O. ZENICA
9 170,00 5.10.2021. GLOBEX D.O.O. ZENICA
10 340,00 24.11.2021. GLOBEX D.O.O. ZENICA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NAMJENSKI NASTAVCI ZA MIKROPIPETE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

NAMJENSKI NASTAVCI ZA MIKROPIPETE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi
  33696300-8 Hemijski reagensi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 E N A D.O.O. SARAJEVO 4200037070002 Stari Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1134,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

8.2.2021. - 8.2.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

8.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 220,00 3.3.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
2 140,00 7.6.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO
3 242,00 15.9.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

REAGENSI ZA DIJAGNOSTIKU

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

REAGENSI ZA DIJAGNOSTIKU

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi
  33696300-8 Hemijski reagensi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 E N A D.O.O. SARAJEVO 4200037070002 Stari Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2250,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

8.2.2021. - 8.2.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

8.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 700,00 12.4.2021. E N A D.O.O. SARAJEVO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

REFERENTNI SOJEVI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

REFERENTNI SOJEVI

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi
  33696300-8 Hemijski reagensi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4823,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

8.2.2021. - 8.2.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

8.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4100,00 26.4.2021. BOSNA-VET DOO
2 110,00 5.7.2021. BOSNA-VET DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SITNI POTROŠNI MATERIJAL

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

SITNI POTROŠNI MATERIJAL

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi
  33696300-8 Hemijski reagensi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3855,15

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

8.2.2021. - 8.2.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

8.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 34,60 30.3.2021. BOSNA-VET DOO
2 73,10 30.3.2021. BOSNA-VET DOO
3 380,00 7.5.2021. BOSNA-VET DOO
4 380,00 25.8.2021. BOSNA-VET DOO
5 64,25 13.8.2021. BOSNA-VET DOO
6 126,00 13.8.2021. BOSNA-VET DOO
7 15,00 2.9.2021. BOSNA-VET DOO
8 45,00 2.9.2021. BOSNA-VET DOO
9 36,00 26.10.2021. BOSNA-VET DOO
10 90,00 1.11.2021. BOSNA-VET DOO
11 171,00 1.11.2021. BOSNA-VET DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI MATERIJAL ZA ATOMSKI APSORCIONI SPEKTROFOTOMETAR (AAS)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI MATERIJAL ZA ATOMSKI APSORCIONI SPEKTROFOTOMETAR (AAS)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi
  33696300-8 Hemijski reagensi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ERKONA 4200547780004 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4944,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.2.2021. - 10.2.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 100,00 16.6.2021. ERKONA
2 1309,00 16.6.2021. ERKONA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI MATERIJAL ZA MJERENJE KONCENTRACIJE POLENA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI MATERIJAL ZA MJERENJE KONCENTRACIJE POLENA

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi
  33696300-8 Hemijski reagensi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ANALITIKA D.O.O. SARAJEVO 4200561260005 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1990,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

8.2.2021. - 8.2.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

8.2.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1990,00 19.2.2021. ANALITIKA D.O.O. SARAJEVO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
7126-1-1-284-9-15-7126/22
PODIJELI: