Potrošni materijala za dijalizator niskoprotočni (Low Flux)

Datum objave: 27.12.2016. 14:45 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

804-1-1-38-5-62/16Broj obavještenja o nabavci 804-1-1-38-3-41/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200642000008
Kontakt osoba Adnan Saračević
Adresa Trg heroja 14
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 728-700
Faks (033) 610-275
Elektronska pošta 2fedzzo@for.com.ba
Internet adresa www.for.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala za dijalizu - dijalizatora II


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala za dijalizu - dijalizatora II

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dijalizator-niskoprotočni (Low Flux) - Biokompatibilna membrana - QUF ml/h/mmHG ≥ 12 - površina 1,7-1,8 m² - sterilizac
ija gama zračenjem

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dijalizator-niskoprotočni (Low Flux)
- Biokompatibilna membrana
- QUF ml/h/mmHG ≥ 12
- površina 1,7-1,8 m²
- sterilizacija gama zračenjem

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim ugovora

17380

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

257357,70

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u kojim se pružaju zdravstvene usluge hemodijalize

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

248707,80

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

248707,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

267825,80

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dijalizator –visokoprotočni (High Flux) - Biokompatibilna membrana - QUF ml/h/mmHG≥ 40 - površina 1,2-1,4 m²
- sterilizacija gama zračenjem

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dijalizator –visokoprotočni (High Flux)
- Biokompatibilna membrana
- QUF ml/h/mmHG≥ 40
- površina 1,2-1,4 m²
- sterilizacija gama zračenjem

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim ugovora

6230

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

104568,15

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u kojim se pružaju zdravstvene usluge hemodijalize

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

96876,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

96876,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

97561,80

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dijalizator –visokoprotočni (High Flux) - Biokompatibilna membrana - QUF ml/h/mmHG ≥ 50 - površina 1,5-1,65 m²
- sterilizacija gama zračenjem

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dijalizator –visokoprotočni (High Flux)
- Biokompatibilna membrana
- QUF ml/h/mmHG ≥ 50
- površina 1,5-1,65 m²
- sterilizacija gama zračenjem

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim ugovora

6750

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

122850,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u kojim se pružaju zdravstvene usluge hemodijalize

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

110565,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

110565,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

112320,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dijalizator –visokoprotočni (High Flux) - Biokompatibilna membrana - QUF ml/h/mmHG ≥ 55 - površina 1,7-1,8 m²
- sterilizacija gama zračenjem

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dijalizator –visokoprotočni (High Flux)
- Biokompatibilna membrana
- QUF ml/h/mmHG ≥ 55
- površina 1,7-1,8 m²
- sterilizacija gama zračenjem

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim ugovora

14750

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

291936,54

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u kojim se pružaju zdravstvene usluge hemodijalize

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED društvo za trgovinu,usluge i zastupanja,export- import d.o.o. Mostar 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

245587,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

9.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

245587,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

247652,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dijalizator –visokoprotočni (High Flux) - Biokompatibilna membrana - QUF ml/h/mmHG ≥ 58 - površina 2,0-2,5 m²
- sterilizacija gama zračenjem

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dijalizator –visokoprotočni (High Flux)
- Biokompatibilna membrana
- QUF ml/h/mmHG ≥ 58
- površina 2,0-2,5 m²
- sterilizacija gama zračenjem

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II Ukupna količina ili obim ugovora

1890

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

41841,69

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u kojim se pružaju zdravstvene usluge hemodijalize

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

35267,40

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

13.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35267,40

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42525,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
804-1-1-38-5-62/16
PODIJELI: