Prebacivanje ORACLE baze na samostalni server

Datum objave: 07.10.2016. 14:00 / Izvor: Akta.ba, 07.10.2016.

R. br.

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/dobavlja čima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene

Datum zaključenja ugovora

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena

5

"Prebacivanje ORACLE baze na samostalni server" - 1 kom.

50320000-4

Direktni sporazum broj: 247-8-2-121/16

"RSCOM" d.o.o. Banja Luka

ID 4403832630006

Vrijednost direktnog sporazuma: 5.900,00 KM Rok izvršenja: U roku 10 dana po prijemu narudžbe Rok plaćanja: U roku 30 dana od ispostavljanja fakture

   

11.07.2016 g.

   

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: