Prehrambeni proizvodi (artikli) i sredstva za ličnu higijenu, u vidu tipskih paketa za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2015. godinu

Datum objave: 02.07.2015. 14:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.07.2015.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

920-1-1-12-5-9/15Broj obavještenja o nabavci 920-1-1-12-3-6/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200662450000
Kontakt osoba Velid Imamović, Elzira Arifhodžić i Osman Smajlović
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-012
Faks (033) 562-251
Elektronska pošta mbp@ks.gov.ba
Internet adresa www.ks.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka prehrambenih proizvoda (artikala) i sredstva za ličnu higijenu, u vidu tipskih paketa za pripadnike
boračke populacije Kantona Sarajevo za 2015. godinu. Nabavka broj: 06-14-6793/15


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke su prehrambeni proizvodi (artikli) i sredstva za ličnu higijenu, u vidu tipskih paketa. Sadržaj tipskog paketa
definisan je u specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. Kod proizvoda (artikala) su navedene količine
pakovanja pojedinih proizvoda (artikala).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

2158 paketa

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesta isporuke paketa su prodajna mjesta dobavljača, s tim da dobavljač ima obavezu
određeni broj paketa dostaviti na adrese krajnjih korisnika koji iz zdravstvenih i drugih razloga nisu u mogućnosti sami
preuzeti paket.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2015.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GRAFIKON d. o. o. 4200251660003 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

171000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

171000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

85,30

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM


92,46

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
920-1-1-12-5-9-15.pdf
PODIJELI: