Prehrambeni proizvodi

Datum objave: 17.07.2020. 13:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.07.2020.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1134-1-1-25-9-12-1185/20


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1134-1-1-25-5-7/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KAZNENO POPRAVNI ZAVOD PT BIHAĆ
IDB/JIB 4263311370001
Kontakt osoba Admir Šušić
Adresa Rasima Delića bb
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 220-312
Faks (037) 220-312
Elektronska pošta kpzbihac@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe kazneno-popravnih zavoda po lotovima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 -Prehrambeni proizovid

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe kazneno-popravnih zavoda Lot1 -Prehrambeni proizovid.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
36 Mjesec(i)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Više ponuđača

IV 1.a. Broj ponuđača

3

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GOLD MIGNON DOO 4200199130009 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TPDC SARAJEVO DD 4200115050005 Novi Grad Bosna i Hercegovina

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DZANANOVIĆ TRANSPORT 4218669110006 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
270000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

10.2.2020. - 10.2.2023.


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

10.2.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 64940,57 10.2.2020. DZANANOVIĆ TRANSPORT

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1134-1-1-25-9-12-1185/20
PODIJELI: