Pretplatničke usluge

Datum objave: 11.02.2021. 08:23 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2021.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA
OPĆINA ILIJAŠ

Rb

Opis i oznaka 
po JRJN

Vrsta postupka i
broj obavještenja
o dodjeli ugovora
sa Portala JN

Podaci o dobavljaču 
u okvirnom sporazumu
(Naziv, ID broj mjesto)

Osnovni elementi
ugovora/okvirnog sporazuma
(Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja,
rok plaćanja, garantni period.... )

Opis izmjene
osnovnih
elemenata
ugovora i
datum izmjene

Ostatak
vrijednosti
ugovora
nakon
učinjene izmjene 
(ostatak vrijednosti
okvirnog sporazuma)

Datum
zaključenja
ugovora

Datum
potpune realizacije
ugovora/okvirnog sporazuma i
ukupna
utrošena
vrijednost

2

Pretplatničke usluge

79980000-7 

Direktni sporazum

Broj obavj.: 976-8-2-10/21

PARAGRAF d.o.o. 
Sarajevo

ID:4202485210004 

1.277,64 KM

jednogodišnja pretplata

30 dana po ispostavi fakture

   

22.01.2021.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: