Prevoz učenika na putnom pravcu Slapovići - Zeleni Jadar

Datum objave: 02.09.2021. 14:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.09.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

406-1-2-23-5-42/21


Broj obavještenja o nabavci 406-1-2-23-3-34/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA SREBRENICA
IDB/JIB 4400301230004
Kontakt osoba Vladan Milovanović
Adresa Srebreničkog odreda bb
Poštanski broj 75430 Srebrenica (sp bl)
Opština/Grad Srebrenica
Telefon (056) 445-507
Faks (056) 445-233
Elektronska pošta kabinet@srebrenica.gov.ba
Internet adresa www.srebrenica.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Srebrenica

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

2, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 19, 20

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JAVNI PREVOZ UČENIKA NA PODRUČJU OPŠTINE SREBRENICA U ŠKOLSKOJ 2021-2022 GODINI

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika u školskoj 2021 -2022 godini na području opštine Srebrenica organozovan po lotovima koji ujedno
i predstavljaju putne pravce na kojim ase i organizuje prevoz učenika do osnovnih škola, Procjena je data prema
dnevnoj cijeni prevoza bez PDV.a.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 Prevoz učenika na putnom pravcu Sase - Plavi Most - Srebrenica i obratno

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcuSase - Plavi Most - Srebrenica i obratno

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog drumskog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

120,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska godina 2021-2022

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sase - Plavi Most - Srebrenica i obratno

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIMO -GM D.O.O. SOLOĆUŠA- SREBRENICA 4404262560005 Srebrenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

120,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.9.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

120,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

120,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

ponuda je data prema dnevnoj turi prevoza djece za predmetni lot


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 Prevoz učenika na putnom pravcu Luka - Krušev Do-Podravanje - Krušev do - Luka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcu Luka - Krušev Do-Podravanje - Krušev do - Luka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog drumskog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

107,90

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska godina 2021-2022

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

u Luka - Krušev Do-Podravanje - Krušev do - Luka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 D.O.O. LAKI NIN SKELANI 4402776680007 Srebrenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


108,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.9.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

108,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

108,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

ponuda se odnosi na jednu/dnevnu turu prevoza djece u školskoj 2021/2022 godini za dati lot


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 Prevoz učenika na putnom pravcu Poznanovići - Podosmače i obratno

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 5 Prevoz učenika na putnom pravcu Poznanovići - Podosmače i obratno

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog drumskog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

47,31

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Školska 2021-2022 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poznanovići - Podosmače i obratno

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BRAĆA ATIĆ DOO ŠUBIN-SREBRENICA 4403292690004 Srebrenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


47,31

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.9.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

47,31

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

47,31

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Cijena ponude se odnosi na dnevnu turu prevoza djece u školskoj 2021/2022 godini za dati lot


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6 Prevoz učenika na putnom pravcu Šubin - Stožersko -Zeleni Jadar - Karačići- Podosmače- Osm
ače- Poznanovići i obratno

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcu Šubin - Stožersko -Zeleni Jadar - Karačići- Podosmače- Osmače- Poznanovi
ći i obratno

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog drumskog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

135,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2021-2022 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šubin - Stožersko -Zeleni Jadar - Karačići- Podosmače- Osmače- Poznanovići i obratno

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BRAĆA ATIĆ DOO ŠUBIN-SREBRENICA 4403292690004 Srebrenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora
IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

135,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.9.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

135,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

135,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Cijena ponude se odnosi na jednu dnevnu turu prevoza djece u školskoj 2021/2022 godini za dati Lot


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8 Prevoz učenika na putnom pravcu Skelani - Zeleni Jadar- Srebrenica- Zeleni Jadar- Skelani

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcu Skelani - Zeleni Jadar- Srebrenica- Zeleni Jadar- Skelani

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog drumskog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

150,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2021 -2022 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skelani - Zeleni Jadar- Srebrenica- Zeleni Jadar- Skelani

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIMO -GM D.O.O. SOLOĆUŠA- SREBRENICA 4404262560005 Srebrenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovoraIV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

150,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.9.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

150,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

150,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Cijena ponude se odnosi na jednu dnevnu turu prevoza djece u školskoj 2021/2022 godini


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9 Prevoz učenika na putnom pravcu Miličevići- Nogačevići- Brana (HE Perućac) Skelani - (Skelani - Pe
ći - Skelani za Prvačića) Brana (HE Perućac) - Nogačevići - Miličevići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcu Miličevići- Nogačevići- Brana (HE Perućac) Skelani - (Skelani - Peći - Skelan
i za Prvačića) Brana (HE Perućac) - Nogačevići - Miličevići

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog drumskog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

120,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2021 -2022 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Miličevići- Nogačevići- Brana (HE Perućac) Skelani - (Skelani - Peći - Skelani za Prvačića) Brana (HE Peruć
ac) - Nogačevići - Miličevići

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 D.O.O. LAKI NIN SKELANI 14 / 23 4402776680007 Srebrenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

120,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.9.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

120,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

120,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Cijena ponude odnosi se na jednu dnevnu turu prevoza djece u školskoj 2021/2022 godini za dati lot


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 14 Prevoz učenika na putnom pravcu Grabovačka rijeka - Žljebačke luke - Petriča- Crvica - Lačići - Kostolo
mci - Skelani- Kostolomci - Crvica - Petriča sa krakom za Liješće i Tihniće

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcu Grabovačka rijeka - Žljebačke luke - Petriča- Crvica - Lačići - Kostolo
mci - Skelani- Kostolomci - Crvica - Petriča sa krakom za Liješće i Tihniće

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog drumskog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

180,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2021- 2022 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grabovačka rijeka - Žljebačke luke - Petriča- Crvica - Lačići - Kostolomci - Skelani- Kostolomci - Crvica -
Petriča sa krakom za Liješće i Tihniće

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 D.O.O. LAKI NIN SKELANI 16 / 23 4402776680007 Srebrenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

180,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.9.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

180,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

180,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Cijena ponude odnosi se na jednu dnevnu tiru prevoza djece u školskoj 2021/2022 godini za dati lot


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 16 Prevoz učenika na putnom pravcu Jezero - Kušići - Skelani i obratno sa krakom za Alogu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcu Jezero - Kušići - Skelani i obratno sa krakom za Alogu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog drumskog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

44,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2021- 2022 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jezero - Kušići - Skelani i obratno sa krakom za Alogu

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 D.O.O. LAKI NIN SKELANI 4402776680007 Srebrenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM
44,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.9.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

44,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

44,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Cijena ponude odnosi se na jednu dnevnu turu prevoza učenika u školskoj 2021/2022 godini za dati Lot


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 19 Prevoz učenika na putnom pravcu Slapovići - Zeleni Jadar

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcu Slapovići - Zeleni Jadar

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog drumskog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2021-2022 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Slapovići - Zeleni Jadar

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MIMO -GM D.O.O. SOLOĆUŠA- SREBRENICA 4404262560005 Srebrenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovoraIV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

25,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.9.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Cijena ponude se odnosi na jednu turu prevoza djece u školskoj 2021/2022 godini za dati lot


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 20 Prevoz učenika na putnom pravcu Gornje Sase - Sase i obratno

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika na putnom pravcu Gornje Sase - Sase i obratno

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog drumskog prevoza


II Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

školska 2021-2022 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gornje Sase - Sase i obratno

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BRAĆA ATIĆ DOO ŠUBIN-SREBRENICA 4403292690004 Srebrenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM35,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.9.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Cijena prevoza donosi se na jednu dnevnu turu prevoza djece u školskoj 2021/2022 godini

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
406-1-2-23-5-42/21
PODIJELI: