Priprema za certifikaciju za ISO 27001 Standard

Datum objave: 27.08.2021. 09:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.08.2021.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

799-1-2-613-5-515/21


Broj obavijesti o nabavi 799-1-2-613-3-368/21

ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba Matea Prskalo
Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-804
Faks (036) 335-804
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Priprema za certifikaciju za ISO 27001 Standard

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Priprema za certifikaciju za ISO 27001 Standard

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72224200-3 Usluge planiranja osiguranja kvalitete sustava


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

13 mjeseci

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovna zgrada Društva, Kralja Petra Krešimira IV 6-A Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

13 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DIVERTO D.O.O. HR 13965292158 Zagreb Croatia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

236655,43

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

236655,43

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

236655,43


IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor br: I-6742/21 od 17.08.2021. godine

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
799-1-2-613-5-515/21
PODIJELI: