Projektovanje u oblasti vodovoda i kanalizacije

Datum objave: 02.09.2021. 10:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.09.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

888-1-2-90-5-100/21Broj obavještenja o nabavci 888-1-2-90-3-30/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ILIDŽA
IDB/JIB 4200319720000
Kontakt osoba ALMEDIN MURATOVIĆ
Adresa Butmirska cesta 12
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 775-682
Faks (033) 637-862
Elektronska pošta javne.nabavke@opcinailidza.ba
Internet adresa www.opcinailidza.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ilidža

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

5

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Više ponuđača

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

249000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izrada projektno tehničke dokumentacije za potrebe realizacije projekata na području općine Ilidža

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izrada projektno tehničke dokumentacije za potrebe realizacije projekata na području općine Ilidža

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5 Projektovanje u oblasti vodovoda i kanalizacije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Projektovanje u oblasti vodovoda i kanalizacije

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Vidi TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

58000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1.9.2021. - 1.3.2022.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilidža

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Više ponuđača

IV 1.a. Broj ponuđača

8

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SENDO D.O.O. SARAJEVO 4245039920007 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HYDRO CONTROL DOO 4202060120001 Ilidža Bosna i Hercegovina

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IBIS D.O.O. ZAVIDOVIĆI 4218141720007 Zavidovići Bosna i Hercegovina

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ROUTING D.O.O. 4402891600009 Banja Luka Bosna i Hercegovina

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. SARAJEVO 4200177320009 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 RADIS DOO 4400548800008 Istočno Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HKP CONSULTING 4403673900005 Banja Luka Bosna i Hercegovina

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GEOPUT D.O.O. BANJA LUKA 4400840290002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

58000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.9.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

9

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

8

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
888-1-2-90-5-100/21
PODIJELI: