Protivprovalne kase

Datum objave: 12.10.2016. 13:44 / Izvor: Akta.ba, 05.10.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Uprava administracije i podrške

 

Broj:  03/3-1335/16

Datum: 05.10.2016. god.

 

Odjeljenje za odnose s javnošću

 

Predmet: Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma, dostavlja se,-

 

Poštovani!

U prilogu akta dostavljamo Vam tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma, koji je potrebno da objavite na službenoj stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

 

 

S poštovanjem,

 

 

TABELARNI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavješenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/dobav ljućima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvrSenja, rok plaćanja, garantni period)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum

zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog spdrazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

58.

Nabavka pritivprovalne kasa, 44421000-7

direktni sporazum, 13648-1-76/16

PRIMAT doo Sarajevo, JIB 4200400330003

Vrijednost ugovora 5768,10 KM sa PDV-om, način plaćanja - 15 dana od dana isporuke, garancija - 12 mjeseci od dana isporuke, rok isporuke - 30 dana

-

-

28.06.2016.

5768,10 KM sa PDV-om

-

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: