Provjera zdravstvene i psihofizičke sposobnosti pripadnika zatvorske policije - straže zaposlenih u Sektoru za poslove osiguranja u KPZ PT Busovača

Datum objave: 05.01.2017. 12:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.01.2017.


DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

1212-0-2-1-11-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA BUSOVAČA
IDB/JIB 4236542610008
Kontakt osoba Dragan Matković
Adresa Kaonik bb
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 736-190
Faks (030) 736-190
Elektronička pošta ljubica.zilic@hotmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

SISTEMATSKI PREGLED

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

"Provjera zdravstvene i psihofizičke sposobnosti pripadnika zatvorske policije - straže zaposlenih u Sektoru za poslove
osiguranja u KPZ PT Busovača"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85140000-2 Razne zdravstvene usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

34 pregleda

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZE-DO kantona - Zenica

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jednokratno izvršenje usluga

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO- DOBOJSKOG KANTONA 4218273550003 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2028,80

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2028,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2028,80

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1212-0-2-1-11-1/17
PODIJELI: