Provođenje hitnih vanrednih mjera dezinsekcije i deratizacije na području grada Prijedor

Datum objave: 27.06.2019. 13:09 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.06.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

22-4-2-66-5-43/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD PRIJEDOR
IDB/JIB 4400711050003
Kontakt osoba Sandra Žigić
Adresa Trg Oslobođenja 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 245-110
Faks (052) 245-111
Elektronska pošta gradonacelnik@prijedorgrad.org
Internet adresa www.prijedorgrad.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Provođenje hitnih vanrednih mjera dezinsekcije i deratizacije na području grada Prijedor

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Provođenje hitnih vanrednih mjera dezinsekcije i deratizacije na području grada Prijedor

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90670000-4 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim i seoskim sredinama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data u Pozivu

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje grada Prijedor

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U roku od 1 dana po prijemu zahtjeva.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EKO-BEL D.O.O. LAKTAŠI 4400855480002 Laktaši Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

55000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

7.6.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Grad Prijedor su u maju 2019. godine zadesile poplave, pri čemu je nastao veliki broj poplavljenih i zaplavljenih privatnih i
javnih površina i objekata, te proglašeno vanredno stanje. Nakon povlačenja vode Gradonačelniku su se obratile nadležne
službe dopisima kojima se traži provođenje vanrednih protivepidemijskih mjera u cilju sprječavanja nastanka zaraznih
bolesti stanovništva.
Članom 4. tačka 45) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 90/17) se,
između ostalog navodi, da je vanredna situacija takva u kojoj su rizici i prijetnje ili posljedice katastrofa, vanrednih događaja
i drugih opasnosti za stanovništvo,...takvog obima da njihov nastanak ili posljedice nije moguće spriječiti redovnim
djelovanjem nadležnih organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrijebiti posebne
mjere.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

EKO-BEL D.O.O. LAKTAŠI

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
22-4-2-66-5-43/19
PODIJELI: