Pružanje usluga eksterne reprezentacije za potrebe Službe za zapošljavanje ŽZH

Datum objave: 15.02.2021. 14:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.02.2021.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

883-0-2-6-11-6/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
IDB/JIB 4272123440000
Kontakt osoba KATARINA ILIĆ
Adresa Trg Herceg-Bosne 1
Poštanski broj 88340 Grude (hp mo)
Općina/Grad Grude
Telefon (039) 661-397
Faks (039) 661-398
Elektronička pošta racunovodstvo@szz-zzh.ba
Internet adresa www.szz-zzh.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Županijska razina,Zapadnohercegovački kanton

I 2.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Hotelske i ugostiteljske usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

pružanje usluga eksterne reprezentacije, za potrebe Službe za zapošljavanje ŽZH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

pružanje usluga eksterne reprezentacije, za potrebe Službe za zapošljavanje ŽZH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55000000-0 Usluge hotela, restorana i trgovine na malo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

14

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar, Čapljina, Široki Brijeg, Sarajevo, Vitez, Grude

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 pizzeria Don anđelo 4372484010004 Široki Brijeg Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

133,33

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

133,33

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

133,33

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
883-0-2-6-11-6/21
PODIJELI: