Računarska oprema

Datum objave: 29.10.2019. 12:46 / Izvor: Akta.ba, 19.07.2019.

Na osnovu Zakona o izvršavanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 1/19) i stava 1. člana 31. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03), Vlada Srednjobosanskog kantona, na 14. sjednici održanoj 18. jula 2019. godine, donosi  

 

O D L U K U

O IZDVAJANJU SREDSTAVA ZA NABAVKU RAČUNARSKE OPREME  

 

Član 1. 

Izdvajaju se sredstva, iz vlastitih prihoda Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (fond 20), u iznosu od 9.926,94 KM, s 12. razdjela, glava 01, s ekonomskog koda 821300, pozicije „Nabavka opreme“, za nabavku računarske opreme. 

Član 2. 

Iznos od 9.926,94 KM iz člana 1. ove odluke doznačit će se firmi „Ocean“, d. o. o., Travnik, u svrhu nabavke računarske opreme. 

Član 3. 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona i Ministarstvo finansija. 

Član 4. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“.  

 

Broj: 01-02-631/19

19. jula 2019.  Travnik

 

PREMIJER KANTONA Tahir Lendo, s. r.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: