Radovi na adaptaciji Doma kulture u Novoj Topoli (II faza)

Datum objave: 15.04.2020. 11:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.04.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

594-1-3-32-5-46/20


Broj obavještenja o nabavci 594-1-3-32-3-20/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD GRADIŠKA
IDB/JIB 4401068470004
Kontakt osoba Nataša Golić
Adresa Vidovdanska 1A
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 810-353
Faks (051) 814-689
Elektronska pošta gradonacelnik@gradgradiska.com
Internet adresa www.gradgradiska.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka izvođenja radova na adaptaciji Doma kulture u Novoj Topoli (II faza)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka izvođenja radova na adaptaciji Doma kulture u Novoj Topoli (II faza), a prema Predmjeru radova,
izrađenom od strane Odjeljenja za komunalne i stambene poslove, koji je sastavni dio tenderske dokumentacije
kao Aneks 2.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212300-9 Građevinski radovi na zgradi za umjetnost i kulturu
Dodatni predmet(i) 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisana u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom kulture u Novoj Topoli, sagrađen na k.č. broj 1954 k.o. Nova Topola.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 (šezdeset) kaledarskih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BETON D.O.O. 4401024340006 Gradiška Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

519418,67

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

519418,67

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

23.3.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

519418,67

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

519418,67

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
594-1-3-32-5-46/20
PODIJELI: