Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Poslovne jedinice distribucije Mostar (PJD Mostar)

Datum objave: 02.07.2015. 11:53 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1432-1-3-18-5-9/15Broj obavještenja o nabavci 1432-1-3-18-3-2/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PRODUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR
IDB/JIB 4200225151133
Kontakt osoba Almir Lizde
Adresa Adema Buće 34
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 502-100
Faks (036) 502-112
Elektronska pošta ragibs@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2266000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Podružnice "Elektrodistribucija" Mostar

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Podružnice "Elektrodistribucija" Mostar

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45231400-9 Građevinski radovi na elektroenergetskim vodovima


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Poslovne jedinice distribucije Mostar (PJD
Mostar)


I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Poslovne jedinice distribucije Mostar (PJD
Mostar)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45231400-9 Građevinski radovi na elektroenergetskim vodovima

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

912000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

22.6.2015. - 22.6.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje PJD Mostar

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ELKO-MARIĆ, D.O.O. MOSTAR 4 / 7 4227271250001 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

912000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

22.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

907471,72

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

939287,13

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Poslovne jedinice distribucije Jablanica (PJD
Jablanica)


I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Radovi na izradi priključaka, održavanju i investicijama na EEO na području Poslovne jedinice distribucije Jablanica (PJD
Jablanica)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45231400-9 Građevinski radovi na elektroenergetskim vodovima

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

362000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3.6.2015. - 3.6.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje PJD Jablanica

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ELEKTROFAK d.o.o. Jablanica 4227168160002 Jablanica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

362000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

359436,15

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

398717,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1432-1-3-18-5-9-15.pdf
PODIJELI: