Radovi na obnovi putne i socijalne infrastrukture u povratničkim naseljima na području grada Doboja

Datum objave: 18.11.2020. 11:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

103-1-3-129-5-277/20


Broj obavještenja o nabavci 103-1-3-129-3-216/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRADSKA UPRAVA GRAD DOBOJ
IDB/JIB 4400016460004
Kontakt osoba Slavica Štrbac-Bosanac
Adresa Hilandarska 1
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-002
Faks (053) 236-194
Elektronska pošta javnenabavke@doboj.gov.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Doboj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na obnovi putne i socijalne infrastrukture u povratničkim naseljima na području grada Doboja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na obnovi putne i socijalne infrastrukture u povratničkim naseljima na području grada Doboja
1. Asfaltiranje sportskog poligona u MZ Ševarlije (kod doma u Ševarlijama)
2. Asfaltiranje raskrsnice u MZ Makljenovac i nabavka opreme za dječije igralište
3. Sanacija makadamskog puta u MZ Gornji Pridjel – dionica: put za Preslicu
4. Izgradnja dječijeg igrališta u krugu Osnovne škole U MZ Kotorsko
5. Izrada bine U MZ Sjenina i izrada nadstrešnice
6. Nabavka i isporuka materijala za izgradnju kanalizacije u MZ Potočani

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Predmetni radovi će se realizovati u povratničkih Mjesnih zajednica: Ševarlije, Makljenovac, Gornji Pridjel,
Kotorsko, Sjenina, Potočani

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

50 (pedeset) kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TRGOTRANS D.O.O. 4400021970002 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

91201,23

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

91201,23

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

91201,23

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
103-1-3-129-5-277/20
PODIJELI: