Radovi na održavanju vodonatapnih sistema

Datum objave: 02.09.2021. 10:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.09.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

3102-1-3-23-5-25/21Broj obavještenja o nabavci 3102-1-3-23-3-21/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE KOMUNALNO D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227538940002
Kontakt osoba Sead Zekić
Adresa Opine bb
Poštanski broj 88104 Mostar (bhp sa)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 576-931
Faks (036) 576-931
Elektronska pošta komunalnomo@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Mostar

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije, Vodovodne instalacije

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

31.8.2021. - 31.8.2022.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka radova na održavanju vodonatapnih sistema

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka radova na održavanju vodonatapnih sistema

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45231112-3 Postavljanje sistema cijevi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MONTER-POBRIĆ D.O.O. 4227169300002 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24991,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

24991,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

31.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24991,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24991,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
3102-1-3-23-5-25/21
PODIJELI: