Radovi na sanaciji lokalnih cesta - Kraljevići L=131,5 m, općina Sapna

Datum objave: 19.11.2020. 15:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

997-1-3-81-5-103/20


Broj obavještenja o nabavci 997-1-3-81-3-86/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TUZLANSKOG KANTONA"
IDB/JIB 4210123430009
Kontakt osoba Zemira Beširović
Adresa Albina Herljevića 43
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 281-500
Faks (035) 282-482
Elektronska pošta info@judctk.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka radova na sanaciji lokalnih cesta u općinama Kalesija i Sapna

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka radova na sanaciji lokalnih cesta u općinama Kalesija i Sapna

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1.- Masle II, L=150 m, širine 3,0 m, općina Kalesija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1.- Masle II, L=150 m, širine 3,0 m, općina Kalesija

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje


II Ukupna količina ili obim ugovora

12.818,49

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12818,49

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

lokalna cesta na području općine Kalesija

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IZGRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINSKO KOMUNALNE POSLOVE TEOČAK 4 / 17 4209369590007 Teočak Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12813,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12813,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12813,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2.- Ćive, L=50 m, širine 3,0 m, općina Kalesija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2.- Ćive, L=50 m, širine 3,0 m, općina Kalesija

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje


II Ukupna količina ili obim ugovora

5.892,50

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5892,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

lokalna cesta na području općine Kalesija

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IZGRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINSKO KOMUNALNE POSLOVE TEOČAK 6 / 17 4209369590007 Teočak Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5890,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5890,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5890,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3.- Vukovije Gornje, L=80 m, širine 3,0 m, općina Kalesija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3.- Vukovije Gornje, L=80 m, širine 3,0 m, općina Kalesija

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje


II Ukupna količina ili obim ugovora

6.819,99

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6819,99

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

lokalna cesta na području općine Kalesija

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IZGRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINSKO KOMUNALNE POSLOVE TEOČAK 8 / 17 4209369590007 Teočak Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6817,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6817,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6817,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4.- Rajkovine, L=245 m, širine 3,0 m, općina Kalesija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4.- Rajkovine, L=245 m, širine 3,0 m, općina Kalesija

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II Ukupna količina ili obim ugovora

20.431,98

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20431,98

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

lokalna cesta na području općine Kalesija

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IZGRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINSKO KOMUNALNE POSLOVE TEOČAK 4209369590007 Teočak Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

20427,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20427,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20427,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5.- Kraljevići-Mahala L=100,0 m, općina Sapna

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 5.- Kraljevići-Mahala L=100,0 m, općina Sapna

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II Ukupna količina ili obim ugovora

10.925,99

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10925,99

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

lokalna cesta na području općine Sapna

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IZGRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINSKO KOMUNALNE POSLOVE TEOČAK 4209369590007 Teočak Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

10925,90

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10925,90

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10925,90

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6.- Svrake-Jezero L=420,0 m, općina Sapna

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 6.- Svrake-Jezero L=420,0 m, općina Sapna

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II Ukupna količina ili obim ugovora

54.842,14

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54842,14

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

lokalna cesta na području općine Sapna

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IZGRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINSKO KOMUNALNE POSLOVE TEOČAK 4209369590007 Teočak Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

54803,22

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

54803,22

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

54803,22

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7. - Kraljevići L=131,5 m, općina Sapna

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 7. - Kraljevići L=131,5 m, općina Sapna

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II Ukupna količina ili obim ugovora

14.195,17

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14195,17

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

lokalna cesta na području općine Sapna

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IZGRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINSKO KOMUNALNE POSLOVE TEOČAK 4209369590007 Teočak Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

14193,76

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

11.11.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14193,76

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14193,76

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
997-1-3-81-5-103/20
PODIJELI: