Radovi na uspostavljanju monitoringa podzemnih i površinskih voda sa nabavkom i instaliranjem mjernih stanica

Datum objave: 28.12.2016. 11:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

392-1-3-27-5-16/16Broj obavještenja o nabavci 392-1-3-27-3-13/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv HIDROELEKTRANA DABAR D.O.O. TREBINJE
IDB/JIB 4403306660006
Kontakt osoba Željko Zubac, dipl.inž.geol., Triša Misita, dipl.inž.geol.
Adresa Obala Luke Vukalovića 2
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 261-571
Faks (059) 261-019
Elektronska pošta zzubac@het.ba.
Internet adresa www.hedabar.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju
posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na uspostavljanju monitoringa podzemnih i površinskih voda sa nabavkom i instaliranjem mjernih
stanica


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na uspostavljanju monitoringa podzemnih i površinskih voda sa nabavkom i instaliranjem mjernih
stanica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45240000-1 Građevinski radovi na hidrograđevnim objektima


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Berkovići-Nevesinje, RS

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

mah. 90 kalendarskih dana od dana sticanja uslova na terenu

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ,,aurorad.o.o. nevesinje 4401400340004 Nevesinje Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

144815,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

144815,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

144815,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

144815,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
392-1-3-27-5-16/16
PODIJELI: