Radovi u šumarstvu - sanitar i redovni odjel 130

Datum objave: 30.06.2015. 12:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

360-1-3-43-5-63/15Broj obavještenja o nabavci 360-1-3-43-3-45/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218431050005
Kontakt osoba Halid Šibonjić
Adresa Alije Izetbegovića br. 25
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 877-834
Faks (032) 879-029
Elektronska pošta spdzdk@gmail.com
Internet adresa www.spdzdk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

30

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi u šumarstvu - sanitar i redovni odjeli

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi u šumarstvu - sanitar

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 72/1,76

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

481

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18460,78

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Stupčanica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ''Palež'' d.o.o. Olovo 4218129600004 Olovo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

15868,19

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM15868,19

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15868,19

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16113,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 6,10,25

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

260

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8522,80

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tribija Duboštica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VEL-PROM UD Kakanj 4319525570003 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

8294,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM8294,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8294,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8294,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 136,137,138

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

573

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21149,43

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tribija Duboštica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FOREST-TRUCK d.o.o. Žepče 4218632110006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

19997,70

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM19997,70

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19997,70

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20055,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 57

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

1048

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40620,50

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gornja Drinjača

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Ponar d.o.o. Kakanj 4209634920006 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

37728,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM37728,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

37728,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

37728,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 13

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

179

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6265,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GT Bukovica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VEL-PROM UD Kakanj 4319525570003 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6086,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM6086,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6086,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6157,60

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 130

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

1775

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54883,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tribija Duboštica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO Šumarstvo LJuta Konjic 4227234990003 Konjic Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

43398,75

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM43398,75

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

43398,75

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

54137,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 49

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

3593

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

97837,39

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Stavnja

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ŠUMMEX d.o.o. Vareš 4218404240005 Vareš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

93382,07

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM93382,07

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

93382,07

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

97011,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 114/1,114/2,115,116,119,130,132,133,134,135,136,137

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

1087

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27859,81

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GT Bukovica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ŠUMMEX d.o.o. Vareš 4218404240005 Vareš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

27707,63

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM27707,63

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

27707,63

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

27707,63

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 36

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

1268

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

39384,08

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kondžilo

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Inopluss d.o.o. Kakanj 4218708620009 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

39308,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM39308,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39308,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39308,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 41

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

262

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9659,94

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

GT Bukovica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VEL-PROM UD Kakanj 4319525570003 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

9659,94

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM9659,94

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9659,94

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9659,94

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 86

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

1680

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

56112,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Žuča Ribnica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Inopluss d.o.o. Kakanj 4218708620009 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

56112,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM56112,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

56112,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

56112,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 119

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

167

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5577,80

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Babino Gračanica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 OMER D Žepče 4319752980005 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5561,10

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM5561,10

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5561,10

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5561,10

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 123,125,126,127

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

189

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6151,95

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Babino Gračanica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Delić Žepče 4319748870009 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6142,50

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM6142,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6142,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6142,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 199

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

263

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7101,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nemila Bistričak

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Delić Žepče 4319748870009 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6811,70

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM6811,70

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6811,70

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6811,70

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 47

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

1598

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

66606,20

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Krivaja

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FOREST-TRUCK d.o.o. Žepče 4218632110006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

66317,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM66317,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

66317,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

66317,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 63

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

1683

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

60164,70

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Krivaja

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Jelik Company d.o.o. Kladanj 4209439120003 Kladanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

59746,50

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM59746,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

59746,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

59746,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 71

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

1899

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

73995,14

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Krivaja

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DRVOSTIL-KOMERC d.o.o. Zavidovići 4218026540003 Zavidovići Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

73871,10

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM73871,10

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

73871,10

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

73871,10

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

NeANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

odjel 205

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

778

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28754,88

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do realizacije

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gostović

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FOREST-TRUCK d.o.o. Žepče 4218632110006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

26063,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM26063,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

26063,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

27152,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
360-1-3-43-5-63-15.pdf
PODIJELI: