Radovi za modernizaciju puta Dabovci-Novaci, dionica u dužini od 235,00 metara

Datum objave: 10.10.2016. 11:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

992-1-3-61-5-24/16Broj obavještenja o nabavci 992-1-3-61-3-18/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA KOTOR - VAROŠ
IDB/JIB 4401128550002
Kontakt osoba BRANKICA RADULOVIĆ
Adresa Cara Dušana bb
Poštanski broj 78220 Kotor Varoš (sp bl)
Opština/Grad Kotor Baroš
Telefon (051) 784-230
Faks (051) 783-602
Elektronska pošta opstinakv@gmail.com
Internet adresa www.opstinakotorvaros.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Kotor Baroš

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova za modernizaciju lokalnih puteva

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke su radovi za modernizaciju lokalnih puteva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova za modernizaciju puta Vukove njive - Brežje, dionica u dužini od 275,00 metara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je izvođenje radova za modernizaciju puta Vukove njive - Brežje, dionica u dužini od 275,00 metara

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233123-7 Građevinski radovi na sporednom putu

II Ukupna količina ili obim ugovora

275,00 m

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22941,90

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Maslovare

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


22908,75

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.9.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21195,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23043,75

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova za modernizaciju puta Dabovci-Novaci, dionica u dužini od 235,00 metara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je izvođenje radova za modernizaciju puta Dabovci-Novaci, dionica u dužini od 235,00 metara

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233123-7 Građevinski radovi na sporednom putu

II Ukupna količina ili obim ugovora

235,00 m

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23038,70

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Vrbanjci

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


22958,75

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.9.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21681,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24038,93

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova za modernizaciju puta Stare Maslovare, dionica u dužini od 270,00 metara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je izvođenje radova za modernizaciju puta Stare Maslovare, dionica u dužini od 270,00 metara

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233123-7 Građevinski radovi na sporednom putu

II Ukupna količina ili obim ugovora

270,00 m

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25614,80

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Maslovare

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


25564,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.9.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23928,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

26608,70

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova za modernizaciju puta Vukove njive-Raštani, dionica u dužini od 595,00 metara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je izvođenje radova za modernizaciju puta Vukove njive-Raštani, dionica u dužini od 595,00 metara

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233123-7 Građevinski radovi na sporednom putu

II Ukupna količina ili obim ugovora

595,00 m

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

55428,20

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Maslovare

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


55345,25

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.9.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

51477,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

57623,93

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
992-1-3-61-5-24/16
PODIJELI: