Radovi za modernizaciju puta u naselju Tovladić, dionica u dužini od 250,00 metara

Datum objave: 15.07.2020. 15:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

992-1-3-42-5-23/20


Broj obavještenja o nabavci 992-1-3-42-3-15/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA KOTOR - VAROŠ
IDB/JIB 4401128550002
Kontakt osoba BRANKICA RADULOVIĆ
Adresa Cara Dušana bb
Poštanski broj 78220 Kotor Varoš (sp bl)
Opština/Grad Kotor Baroš
Telefon (051) 784-230
Faks (051) 783-602
Elektronska pošta opstinakv@gmail.com
Internet adresa www.opstinakotorvaros.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Kotor Baroš

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova za modernizaciju i sanaciju lokalnih puteva i ulica

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na modernizaciji i sanaciji lokalnih puteva i ulica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova za modernizaciju ulice 22. Brigade VRS

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi obuhvataju pripremne i zemljane radove te izradu gornjeg stroja

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233123-7 Građevinski radovi na sporednom putu


II Ukupna količina ili obim ugovora

483,74 metara

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

75825,03

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Kotor Varoš

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PLANUM D.O.O. TESLIĆ 4402523800006 Teslić Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


75816,10

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

75816,10

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

76275,65

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova za modernizaciju puta Dabovci - Novaci, dionica u dužini od 248,00 metara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi obuhvataju zemljane radove, izradu gornjeg stroja i radove na odvodnji

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233123-7 Građevinski radovi na sporednom putu


II Ukupna količina ili obim ugovora

248,00 metara

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25091,20

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Vrbanjci

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PLANUM D.O.O. TESLIĆ 4402523800006 Teslić Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


25087,60

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25087,60

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25868,40

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova za modernizaciju ulice Kotorvaroške brigade VRS

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi obuhvataju pripremne i zemljane radove te izradu gornjeg stroja

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233123-7 Građevinski radovi na sporednom putu


II Ukupna količina ili obim ugovora

499,12 metara

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

75951,62

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Kotor Varoš

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


75815,39

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

75815,39

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

75815,39

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova za modernizaciju puta u naselju Tovladić, dionica u dužini od 250,00 metara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi obuhvataju zemljane radove i izradu gornjeg stroja

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233123-7 Građevinski radovi na sporednom putu


II Ukupna količina ili obim ugovora

250,00 metara

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26199,90

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Zabrđe

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


26499,40

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

26499,40

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

26499,40

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova za modernizaciju puta u naselju Zabrđe centar, dionica u dužini od 220,00 metara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi obuhvataju zemljane radove i izradu gornjeg stroja

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233123-7 Građevinski radovi na sporednom putu


II Ukupna količina ili obim ugovora

220,00 metara

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20595,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Zabrđe

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


21141,20

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21141,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21141,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova za modernizaciju puta Zabrđe- Novo Selo, dionica u dužini od 71,00 metar

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi obuhvataju zemljane radove i izradu gornjeg stroja

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233123-7 Građevinski radovi na sporednom putu


II Ukupna količina ili obim ugovora

71,00 metar

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9392,65

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Zabrđe

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


9324,11

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9324,11

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9324,11

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova za nastavak modernizacije ulice Stefana Dečanskog u dužini od 75,00 metara

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi obuhvataju zemljane radove, izradu gornjeg stroja i radove na odvodnji

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233123-7 Građevinski radovi na sporednom putu


II Ukupna količina ili obim ugovora

75,00 metara

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8164,67

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Kotor Varoš

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


8742,40

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8742,40

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8742,40

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova za sanaciju oštećenja kolovoznog zastora na dijelu ulice Vojvode Stepe Stepanovića

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi obuhvataju pripremne radove i izradu gornjeg stroja

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233123-7 Građevinski radovi na sporednom putu


II Ukupna količina ili obim ugovora

200,00 metara

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30270,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Kotor Varoš

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


30300,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30300,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30300,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
992-1-3-42-5-23/20
PODIJELI: