Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat imunohemijski analizator Centaur XPT , proizvođača Siemens Njemačka za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj

Datum objave: 24.07.2020. 08:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

704-1-1-240-5-73/20


Broj obavještenja o nabavci 704-1-1-240-3-65/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB 4400044160008
Kontakt osoba Dragan Radić
Adresa Pop Ljubina bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-213
Faks (053) 241-213
Elektronska pošta javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa www.bolnicadoboj.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

22.7.2020. - 22.7.2021.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

139000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Otvoreni postupak javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat
imunohemijski analizator „Centaur XPT“, proizvođača „Siemens“ NJemačka za potrebe Službe za kliničko –
biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat imunohemijski analizator „Centaur XPT“,
proizvođača „Siemens“ NJemačka za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti
apostol Luka“ Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco skladište Službe za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa na adresi Pop LJubina bb, 74 000 Doboj. Prevoz
i istovar predmetnih roba vrši ponuđač

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROFY D.O.O. 4403529450003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

134302,53

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

134302,53

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

22.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

134302,53

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

134302,53

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
704-1-1-240-5-73/20
PODIJELI: