Redovno servisiranje i održavanje vozila autobus Isuzu

Datum objave: 24.01.2020. 13:03 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.01.2020.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1171-1-2-472-9-15/20


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1171-1-2-472-5-21/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD
IDB/JIB 4400497620000
Kontakt osoba Nebojša Djurdjić
Adresa kompleks Andrićgrad
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Općina/Grad Višegrad
Telefon (058) 635-201
Faks (058) 635-202
Elektronska pošta hevgd@teol.net
Internet adresa www.henadrini.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila
Dodatni predmet(i) 50113000-0 Usluge popravaka i održavanja autobusa
  50114000-7 Usluge popravaka i održavanja teretnih vozila


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 : Redovno servisiranje i održavanje vozila Volkswagen

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Redovno servisiranje i održavanje vozila Volkswagen.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD 4505029290007 Višegrad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
16500,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.2.2019. - 26.2.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.2.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 89,00 12.4.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
2 160,50 11.4.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
3 490,00 21.5.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
4 162,50 20.6.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
5 261,50 21.6.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
6 183,50 21.6.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
7 828,00 11.6.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
8 148,00 11.7.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
9 344,00 1.8.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
10 280,50 8.8.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
11 347,50 30.8.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
12 124,00 11.10.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
13 251,50 11.10.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
14 189,50 11.10.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
15 927,00 25.10.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
16 265,00 5.12.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
17 261,50 6.12.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2: Redovno servisiranje i održavanje vozila Škoda

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Redovno servisiranje i održavanje vozila Škoda

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD 4505029290007 Višegrad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8500,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.2.2019. - 26.2.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.2.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 179,50 11.4.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
2 176,00 21.6.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
3 241,00 11.7.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
4 261,50 11.7.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
5 815,50 14.6.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
6 152,00 1.8.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
7 199,00 11.10.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
8 373,50 6.12.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
9 891,50 12.12.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6: Redovno servisiranje i održavanje vozila Lada

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Redovno servisiranje vozila Lada

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD 4505029290007 Višegrad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3300,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.2.2019. - 26.2.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.2.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 30,00 12.4.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
2 60,00 1.8.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
3 350,00 5.12.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 8: Redovno servisiranje i održavanje vozila autobus Isuzu

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Redovno servisiranje i održavanje vozila autobus Isuzu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50113000-0 Usluge popravaka i održavanja autobusa


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD 4505029290007 Višegrad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

26.2.2019. - 26.2.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

26.2.2019.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 726,00 12.4.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
2 661,00 1.8.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
3 447,50 30.8.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
4 955,00 20.11.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
5 985,00 7.11.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD
6 284,50 3.12.2019. SZR ''DRAGAN'' VIŠEGRAD

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1171-1-2-472-9-15/20
PODIJELI: