Rehabilitacija magistralnog puta prvog reda M-101 (stara oznaka magistralni put M-16), dionica Banja Luka (Rudarska) - Toplice u dužini od 0,5 km

Datum objave: 23.07.2020. 11:57 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

750-1-3-85-5-157/20


Broj obavještenja o nabavci 750-1-3-85-3-119/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU BANJA LUKA
IDB/JIB 4401723780003
Kontakt osoba Dubravka Vučković
Adresa Trg Republike Srpske 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-500
Faks (051) 334-545
Elektronska pošta javnenabavke@putevirs.com
Internet adresa www.putevirs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rehabilitacija magistralnog puta prvog reda M-101 (stara oznaka magistralni put M-16), dionica Banja Luka
(Rudarska) - Toplice u dužini od 0,5 km


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rehabilitacija magistralnog puta prvog reda M-101 (stara oznaka magistralni put M-16), dionica Banja Luka
(Rudarska) - Toplice u dužini od 0,5 km

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233124-4 Građevinski radovi na magistralnom putu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u Predmjeru radova

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magistralni put M-101, dionica Banja Luka (Rudarska) - Toplice

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NISKOGRADNJA D.O.O 4401179620005 Laktaši Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

389952,68

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

194976,34

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

389952,68

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

389952,68

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
750-1-3-85-5-157/20
PODIJELI: