Rekonstrukcija cesta M16.4, Novi Travnik-Bugojno, dionica prolaz pored Bratstva , I faza-rekonstrukcija propusta i ceste u dužini cca 350 m

Datum objave: 30.06.2015. 11:12 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

260-1-3-52-5-57/15Broj obavještenja o nabavci 260-1-3-52-3-15/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB 4200339240004
Kontakt osoba Munir Tojaga , dipl.ing.građ., tel 033 563 468, fax 033 250 387
Adresa Terezija 54
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-370
Faks (033) 250-400
Elektronska pošta bmujezinovic@jpcfbih.ba
Internet adresa www.jpcfbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciju cesta M16.4, Novi Travnik-Bugojno, dionica prolaz pored "Bratstva", I faza -
rekonstrukcija propusta i ceste u dužini cca 350 m


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na rekonstrukciji ceste M16.4 ,Bugojno – Novi Travnik – Nević polje, prolaz pored Bratstva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45230000-8 Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima, autocestama, cestama, uzletištima i


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Cesta M16.4,Bugojno – Novi Travnik – Nević polje, prolaz pored Bratsva

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana početka radova


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HP INVESTING DOO 4227093480006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

252303,96

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

22.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

8

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

8

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

252303,96

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

395009,12

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana


Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
260-1-3-52-5-57-15.pdf
PODIJELI: