Rekonstrukcija II dionice lokalnog puta za Kutanju (pored Doma zdravlja) L=400 m

Datum objave: 21.06.2018. 09:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.06.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1344-1-3-5-5-9/18Broj obavještenja o nabavci 1344-1-3-5-3-7/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA DONJI VAKUF
IDB/JIB 4236222970006
Kontakt osoba ADIS HABIB
Adresa 14. septembar 22
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 509-600
Faks (030) 509-615
Elektronska pošta opcinadv@bih.net.ba
Internet adresa www.donji-vakuf.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Donji Vakuf

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova po Programu izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018.godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova po Programu izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018.godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti
  45247230-1 Građevinski radovi na nasipu
  45246100-4 Gradnja obalnog riječnog zida
  45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – Rekonstrukcija dionice lokalnog puta Ćehajićko raskršće – Brezičani (L=550m)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija dionice lokalnog puta Ćehajićko raskršće – Brezičani (L=550m)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

43500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Maksimalno 30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja odabranog izvođača u posao.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donji Vakuf, područje MZ Čehajići

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 RUDNICI GIPSA ZDD D.VAKUF 4236004980008 Donji Vakuf Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

43496,25

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

43496,25

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

43496,25

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 – Rekonstrukcija i uređenje pješačke staze na nasipu na desnoj obali rijeke Vrbas (od ušća Oboračke rijeke do mosta
Alije Izetbegovića) L=300 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija i uređenje pješačke staze na nasipu na desnoj obali rijeke Vrbas (od ušća Oboračke rijeke do mosta Alije
Izetbegovića) L=300 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45247230-1 Građevinski radovi na nasipu

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Maksimalno 30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja odabranog izvođača u posao.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Uže urbano područje, ul. 14.septembar

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 RUDNICI GIPSA ZDD D.VAKUF 6 / 13 4236004980008 Donji Vakuf Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

18972,45

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18972,45

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18972,45

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 – Rekonstrukcija II dionice lokalnog puta za Kutanju (pored Doma zdravlja) L=400 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija II dionice lokalnog puta za Kutanju (pored Doma zdravlja) L=400 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34800,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Maksimalno 30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja odabranog izvođača u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje MZ Donji Vakuf II, ul. 707.Slavne brdske brigade

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 RUDNICI GIPSA ZDD D.VAKUF 4236004980008 Donji Vakuf Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

34781,80

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34781,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34781,80

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 – Armirano-betonski zid sa segmentnim kanalom na potoku Srabljivac pored objekta Doma zdravlja L=55 m

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja armirano-betonskog zida sa segmentnim kanalom na potoku Srabljivac pored objekta Doma zdravlja L=55 m

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45246100-4 Gradnja obalnog riječnog zida

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Maksimalno 30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja odabranog izvođača u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Uže urbano područje, ul. 770. Slavne brdske brigade (pored objekta Doma zdravlja)

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 RUDNICI GIPSA ZDD D.VAKUF 4236004980008 Donji Vakuf Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

11496,25

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11496,25

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11496,25

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 – Uređenje/asfaltiranje dvorišta ispred džamije u Torlakovcu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Uređenje/asfaltiranje dvorišta ispred džamije u Torlakovcu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6200,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Maksimalno 30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja odabranog izvođača u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje MZ Torlakovac

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 RUDNICI GIPSA ZDD D.VAKUF 4236004980008 Donji Vakuf Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6143,60

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6143,60

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6143,60

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1344-1-3-5-5-9/18
PODIJELI: