Rekonstrukcija lokalnog puta Osanica-Ilovača

Datum objave: 18.10.2016. 13:51 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

413-1-3-12-5-30/16Broj obavještenja o nabavci 413-1-3-12-3-12/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA GORAŽDE
IDB/JIB 4245025030009
Kontakt osoba Enver Adžem
Adresa Maršala Tita br.2.
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 241-450
Faks (038) 221-332
Elektronska pošta opcinago@bih.net.ba
Internet adresa www.gorazde.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Goražde

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 3, 4, 5, 6

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ustupanje radova po projektu "Razvoj infrastrukture u Općini Goražde"

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija lokalnih puteva i sanacija sekundarne vodovodne mreže gradskog vodovoda

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1- Rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže dionica rezervoar Rasadnik - ul. Fočanska, dionica ul. Fočanska-Gornj
i most, dionica ul. Ferida Dizdarevića

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vrši se izmjena postojećih azbestno-cementni cijevi novim PVC cijevima kao i zamjena spojeva a sve prema specifikaciji
radova

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45232151-5 Radovi na obnovi vodovodne mreže

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

503056,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana uvođenja u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Goražde ul. Rasadnik, Fočanska i Ferida Dizdarevića.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BUJICE doo Konjic 4 / 13 4227095690008 Konjic Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

477299,55

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

477299,55

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

502508,76

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže, dionica od semafora Donji most do Energopetrola pumpe u ul.
Muhidina Mašića Munje, dionica ul, Muhidina Mašića Munje i dionica ul. Enesa Turkovića.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vrši se izmjena postojećih azbestno-cementni cijevi novim PVC cijevima kao i zamjena spojeva a sve prema specifikaciji
radova

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45232151-5 Radovi na obnovi vodovodne mreže

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

310622,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana uvođenja u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Goražde

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BUJICE doo Konjic 6 / 13 4227095690008 Konjic Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

284045,98

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

284045,98

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

290163,17

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže dionica ul. Nurije Rašidkadića, ul. 31. Drinske brigade i dionica naselje
Zupčići.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vrši se izmjena postojećih azbestno-cementni cijevi novim PVC cijevima kao i zamjena spojeva a sve prema specifikaciji
radova

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45232151-5 Radovi na obnovi vodovodne mreže

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

438962,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana od dana uvođenja u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Goražde

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BUJICE doo Konjic 8 / 13 4227095690008 Konjic Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

396796,97

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

396796,97

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

426141,79

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5- Rekonstrukcija lokalnog puta Osanica-Ilovača

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predviđenim radovima poboljšavaju se karakteristike puta u pogledu bezbjednosti i brzine

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2634000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 dana od dana uvođenja u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Goražde, trasa puta Osanica-Ilovača

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Goraždeputevi d.d Goražde 4245000470004 Goražde Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovoraIV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2884965,79

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.9.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2884965,79

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2997994,02

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6- Rekonstrukcija lokalnog puta Mravinjac-Berič

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predviđenim radovima poboljšavaju se karakteristike puta u pogledu bezbjednosti i brzine

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2972257,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 dana od dana uvođenja u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Goražde, trasa puta Mravinjac-Berič.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 OKAC doo Gorazde 4245036400002 Goražde Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2971652,74

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.9.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2971652,74

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3012262,28

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
413-1-3-12-5-30/16
PODIJELI: