Remen za pantalone i kožne rukavice

Datum objave: 26.12.2016. 10:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

136-1-1-248-5-75/16Broj obavještenja o nabavci 136-1-1-248-3-44/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200416170006
Kontakt osoba Dejan Vilotić
Adresa Reufa Muhića 2A
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 755-239
Faks (033) 755-236
Elektronska pošta granpol@granpol.gov.ba
Internet adresa www.granpol.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

7

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uniformi


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka uniformi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35811200-4 Policijske uniforme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS C1


Broj lota

7


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci"

Član 20. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci"

NEDOSTACI U PONUDAMA, ODNOSNO DA SE DOSTAVE UZORCI U SKLADU SA TD I ODGOVARAJUĆE NALAZE O
LABARATORIJSKOJ I VIZUELNOJ KONTROLI

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

KOTEKS D.O.O.ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kožni dijelovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Remen za pantalone
Kožne rukavice

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35811200-4 Policijske uniforme

II Ukupna količina ili obim ugovora

4400 komada

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

89000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema ugovorenom roku isporuke

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO centralno skladište Granične policije BiH, ulica Reufa Muhića 2-A, Ilidža

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOTEKS D.O.O. 4218211440007 Tešanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

80600,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

22.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

80600,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

112000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
136-1-1-248-5-75/16
PODIJELI: