Revizija finansijskih izvještaja za 2017., 2018. i 2019.godinu od strane eksterne – nezavisne revizije

Datum objave: 23.12.2019. 10:03 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.12.2019.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1373-1-2-24-9-194/19Broj(evi) obavještenja o dodjeli 1373-1-2-24-5-98/17
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400025960001
Kontakt osoba TATJANA NIKOLIĆ
Adresa Svetog Save 71
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-082
Faks (053) 227-704
Elektronska pošta nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa www.zrs-rs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Željezničke usluge

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Računovodstvene usluge, revizorske i knjigovodstvene usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ugovor o nabavci usluge revizije finansijskih izvještaja za 2017.godinu, 2018. godinu i 2019.godinu od strane
eksterne – nezavisne revizije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79212100-4 Usluge finansijske revizije


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GRANT THORNTON D.O.O. BANJA 4403514340007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
28467,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3.11.2017. - 23.10.2020.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

3.11.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9489,00 2.12.2019. GRANT THORNTON D.O.O. BANJA LUKA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1373-1-2-24-9-194/19
PODIJELI: