Rezervni dijelovi i usluge servisiranja teretnih vozila Iveco

Datum objave: 20.07.2020. 13:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

967-1-1-179-5-190/20


Broj obavještenja o nabavci 967-1-1-179-3-154/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. - SARAJEVO, ZAVISNO DRUŠTVO RUDNIK MRKOG
UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
IDB/JIB 4218055050007
Kontakt osoba Edin Kasper
Adresa Alije Izetbegovića 17
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 552-530
Faks (032) 552-530
Elektronska pošta rmu.kasper@gmail.com
Internet adresa www.rmukakanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

120000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervnih dijelova i servisiranje vozila javnog saobraćaja i specijalna vozila


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervnih dijelova i servisiranje vozila javnog saobraćaja i specijalna vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervnih dijelova i usluga servisiranja teretnih vozila Renault

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervnih dijelova i usluga servisiranja teretnih vozila Renault

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količine predmeta nabavke ne mogu se tačno i precizno odrediti, te su navedene stavke gdje je naznačeno po jedinična
količina za svaku stavku. Vrijednost predmeta nabavke neće preći iznos obezbjeđenih sredstava, odnosno vrijednost
okvirnog sporazuma.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

17.7.2020. - 17.7.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. –Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „KAKANJ“ d.o.o. –Kakanj, Pogon PK „Vrtlište“

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZAIMOVIĆ DOO 4218125790003 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

70000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

81324,70

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

81324,70

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervnih dijelova i usluga servisiranja teretnih vozila Iveco

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka rezervnih dijelova i usluga servisiranja teretnih vozila Iveco

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količine predmeta nabavke ne mogu se tačno i precizno odrediti, te su navedene stavke gdje je naznačeno po jedinična
količina za svaku stavku. Vrijednost predmeta nabavke neće preći iznos obezbjeđenih sredstava, odnosno vrijednost
okvirnog sporazuma.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

17.7.2020. - 17.7.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. –Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „KAKANJ“ d.o.o. –Kakanj, Pogon PK „Vrtlište“

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZAIMOVIĆ DOO 4218125790003 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

20000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

105989,60

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

105989,60

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja minibus Opel Movano

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja minibus Opel Movano

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količine predmeta nabavke ne mogu se tačno i precizno odrediti, te su navedene stavke gdje je naznačeno po jedinična
količina za svaku stavku. Vrijednost predmeta nabavke neće preći iznos obezbjeđenih sredstava, odnosno vrijednost
okvirnog sporazuma.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

17.7.2020. - 17.7.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. –Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „KAKANJ“ d.o.o. –Kakanj, Pogon PK „Vrtlište“

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZAIMOVIĆ DOO 4218125790003 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

10000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7781,65

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7781,65

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja teretnih vozila MAN, Fiat Ducato, Mercedes i viljuškara

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga servisiranja teretnih vozila MAN, Fiat Ducato, Mercedes i viljuškara

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu


II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količine predmeta nabavke ne mogu se tačno i precizno odrediti, te su navedene stavke gdje je naznačeno po jedinična
količina za svaku stavku. Vrijednost predmeta nabavke neće preći iznos obezbjeđenih sredstava, odnosno vrijednost
okvirnog sporazuma.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

17.7.2020. - 17.7.2021.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. –Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „KAKANJ“ d.o.o. –Kakanj, Pogon PK „Vrtlište“

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZAIMOVIĆ DOO 4218125790003 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

20000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

17.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18095,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18095,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
967-1-1-179-5-190/20
PODIJELI: