Rezervni dijelovi za teretna vozila

Datum objave: 15.07.2020. 11:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

781-4-1-33-5-34/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" TUZLA
IDB/JIB 4209232530007
Kontakt osoba Nerma Imširović
Adresa Husinskih rudara b.b.
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 302-555
Faks (035) 302-556
Elektronska pošta komunalac@bih.net.ba
Internet adresa www.komunalac.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 2.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za teretna vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

7 rezervnih dijelova

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Husinskih rudara bb

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 mjesec

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AUTO-MOTOR D.O.O. 4209127310000 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5522,60

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

5522,60

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5522,60

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5522,60

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

U postupku po zahtjevu utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa članom
21. stav 1. tačka d). i članom 28. Zakona o javnim nabavkama.
Planom javnih nabavki za 2019. predviđena su sredstva za nabavku rezervnih dijelova za teretna vozila u iznosu od 720.000
KM bez PDV-a. Nabavka je provedena otvorenim postupkom u 10 lotova. U lotovima 2. Man, 3. Scania, 4. Mercedes, 5. Iveco
, 6. Renault, 7. Volvo i 9. Stayer izabran je ponuđač “Index” d.o.o. Gračanica, s kojim je sklopljen Okvirni sporazum 01-
547/20 na tri godine, koji je stupio na snagu 26.03.2020. Zbog neizvršavanja preuzetih obaveza od strane prodavca, JKP
Komunalac je dana 27.05.2020. jednostrano raskinuo sporazum. Novi otvoreni postupak nabavke rezervnih dijelova
pokrenut je odlukom 01-916/20-1 dana 28.05.2020., a objavljen je dana 29.05.2020. broj obavještenja 781-1-1-24-3-23/20.
Do okončanja navedenog postupka postoji potreba za rezervnim dijelovima koji su u kvaru, a koja su neophodna za
obavljanje osnovne djelatnosti preduzeća.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

AUTO-MOTOR D.O.O.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
781-4-1-33-5-34/20
PODIJELI: