Rezervni dijelovi za vozila i mašine sa ugradnjom

Datum objave: 21.06.2018. 14:14 / Izvor: Akta.ba, 21.06.2018.

Broj: 0602-1921-4/18

Sarajevo: 31.05.2018. god.

 

Na osnovu Člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma KJKP „POKOP" d.0.0. Sarajevo broj 118A/15 od 30.01.201S. godine i tačke IV Odluke o javnoj nabavci - direktni sporazum broj 0602-1921-1/18 od 31.05.2018. godine, Direktor donosi

 

ODLUKU

o odabiru ponuđača sa kojim se zaključuje direktni sporazum

 

I

U postupku direktnog sporazuma Nabavku rezervnih dijelova za vozila i mašine sa ugradnjom, pokrenutim Odlukom o javnoj nabavci broj 0602-1921-1/18 od 31.05.2018. godine, odabran je ponuđač Fim d.o.o. Buća potok 2, Sarajevo.

 

II

Ponuđač iz tačke t ove Odluke izabran je nakon ispitivanja tržišta i ponuđene ponude, koja nije viša od odgovarajuće tržišne cijene 2.314,00 KM bez PDV-a.

 

III

Direktni sporazum će se smatrati zaključenim nakon zaključenja ugovora o nabavci.

 

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba 2a komercijalne poslove.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Direktor

Goran Cerić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: