Rezultati poziva za mjeru sufinansiranja zapošljavanja - Služba u saradnji sa poslodavcima

Datum objave: 24.05.2022. 14:29 / Izvor: Akta.ba, 23.05.2022.

PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA 2022, MJERA “SLUŽBA U SARADNJI S POSLODAVCIMA 2022”: LISTE KANDIDATA PO JAVNOM POZIVU OBJAVLJENOM 19.4.2022. GODINE

 

Lista aplikanata koji su aplicirali po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera “Služba u saradnji s poslodavcima 2022” objavljenog na web stranici JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona dana 19.4.2022. godine.

 1. Odobreni poslodavci:
 2. Poslodavci na čekanju:
 3. Odbijeni poslodavci:

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

JU SLUŽBAZA ZAPOŠLJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

 

Broj: 01-30-1-369-7/22 T

uzla: 20.5.2022. godine

 

Na osnovu člana 21. Statuta JU Služba za zapošljavanje TK, Programa sufinansiranja zapošljavanja 2022, Metodologije za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera Služba u saradnji s poslodavcima 2022 broj: 03/4-30-3-Sl. od 14.4.2022. godine, Obavještenja/poziv poslodavcima od 19.04.2022.godine, a u vezi sa Prijedlogom liste poslodavaca kojima se odobrava sufinansiranje zapošljavanja po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera Služba u saradnji s poslodavcima 2022 broj: 01-30-1-369-4/22 od 20.5.2022. godine, direktor JU Službe za zapošljavanje TK, donosi

 

O D L U K U

o odobravanju Liste poslodavaca kojima se odobrava sufinansiranje zapošljavanja po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera Služba u saradnji s poslodavcima 2022

 

I          

Odobrava se Lista poslodavaca kojima se odobrava sufinansiranje zapošljavanja po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera Služba u saradnji s poslodavcima 2022 po javnom Obavještenju/pozivu poslodavcima za učešće u mjeri Služba u saradnji s poslodavcima 2022 od 19.4.2022. mjera Služba u saradnji sa poslodavcima 2022, broj: 03/4-30-3-Sl. od 19.4.2022 godine.

 

II        

Na osnovu ove Odluke i Programa sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera Služba u saradnji s poslodavcima 2022, a nakon ispunjavanja ostalih uslova iz Programa, sa poslodavcima se zaključuju ugovori o sufinansiranju zapošljavanja.

 

III       

Sastavni dio ove Odluke je Lista poslodavaca kojima se odobrava sufinansiranje zapošljavanja po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera Služba u saradnji s poslodavcima 2022, broj: 01¬30-1-369-4/22 od 20.5.2022. godine, a koja se objavljuje na web stranici Službe.

 

IV        

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostaviti:

 

 

Broj: 01-30-1-369-4/22

Datum: 20.5.2022. godine

 

LISTA POSLODAVACA KOJIMA SE ODOBRAVA SUFINANSIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PO PROGRAMU SUFINANSIRANJA 2022, MJERA SLUŽBA U SARADNJI S POSLODAVCIMA 2022

 

REDNI BROJ

OPĆINA

NAZIV POSLODAVCA

BROJ BODOVA

BROJ ODOBRENIH OSOBA

1

Srebrenik

"IWW-Dinamic" d.o.o. Srebrenik

4

1

2

Tuzla

Stolarija Rapkić d.o.o. Tuzla

4

2

3

Gradačac

"MEGABOX" d.o.o. Gradačac

4

1

4

Srebrenik

"BENKO COMPANY' d.o.o. Srebrenik

4

10

5

Sapna

Window 24 d.o.o. Sapna

4

3

6

Banovići

"H-Line Windows and Doors" d.o.o. Banovići

4

5

7

Kalesija

O.R. Namještaj "SAKIĆ DIZAJN"

4

1

8

Srebrenik

"BEKRIĆ" d.o.o. Srebrenik

4

10

9

Kalesija

O.R. Instalacije "Krajnović"

4

1

5

Tuzla

PZU "Plava Medical Group" sa poliklinikom Tuzla

4

10

10

Srebrenik

O.R. "Neso"

4

1

11

Gradačac

Zubotehnički labaratorij "Dentalab"

4

3

12

Sapna

O.R. "AMKO GRADNJA"

4

1

13

Kalesija

O.R. "JAZZ"

4

3

14

Tuzla

PZU Poliklinika "Dr. Alabajči" Tuzla

4

2

15

Sapna

ARMIN GRADNJA d.o.o. Sapna

4

4

16

Gračanica

"METRON AUTOMATION" d.o.o. Gračanica

4

1

17

Živinice

"Pepić gradnja" d.o.o. Živinice

4

3

18

Tuzla

O.D. Bodenpartner Tuzla

4

2

19

Srebrenik

"STREY-COMPANY d.o.o. Srebrenik

4

2

20

Kalesija

"team CNC" d.o.o. Kalesija

4

3

21

Živinice

DEKOR plus d.o.o. Živinice

4

4

22

Čelić

O.R. "SMAJIĆ M" Čelić

4

1

23

Gračanica

ALU-ROLL d.o.o. Gračanica

4

2

24

Živinice

Obrtnik "JUSIĆ"

4

3

25

Kalesija

Dizajn company d.o.o. Kalesija

4

10

26

Gračanica

"LIMPAK" d.o.o. Gračanica

4

1

27

Kalesija

Specijalistička ordinacija ginekologije sa ultrazvučnom dijagnostikom "Dr. Begić"

4

1

28

Srebrenik

L.R. "BEKRIĆ" vl. Adnan Bekrić

4

3

29

Kalesija

"FEAL-PLASTIK" d.o.o. Kalesija

4

3

30

Živinice

MINALLI d.o.o. Živinice

4

6

31

Srebrenik

"FANA" d.o.o. Srebrenik

4

1

32

Kalesija

O.R. "STOLAR MUJIĆ"

4

2

33

Živinice

Samostalna pekara "KENHAJR"

4

4

34

Tuzla

"Global proizvodnja" d.o.o. Tuzla

4

10

 

 

35

Tuzla

"TEHKOMERC" d.o.o. Tuzla

4

1

36

Tuzla

"Bosna-Lift" d.o.o. Tuzla

4

3

37

Tuzla

"BONY" d.o.o. Tuzla

4

3

38

Živinice

"SARAJGARTE" d.o.o. Živinice

4

1

39

Tuzla

"GD DEKOR MB" d.o.o. Tuzla

4

10

40

Tuzla

"KODELMONT" d.o.o. Tuzla

4

2

41

Kladanj

"KEKA" d.o.o. Kladanj

4

1

42

Tuzla

Stomatološka ordinacija "Alabajči" Tuzla

4

1

43

Kalesija

"IZAZOV1 d.o.o. Kalesija

4

7

44

Gradačac

"M-GRATEKS" d.o.o. Gradačac

4

1

45

Srebrenik

JZU Dom Zdravlja Srebrenik

4

8

46

Tuzla

JZU Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović" Tuzla

4

8

47

Tuzla

"TUZEX" d.o.o. Tuzla

4

2

48

Tuzla

JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla

4

1

49

Gradačac

O.R. "KUĆA MESA" Gradačac

3

1

50

Kalesija

Farma "OMEROVIĆ"

3

1

51

Čelić

"FRUIT PROM" d.o.o. Čelić

3

1

52

Čelić

P.P. "Koper" Čelić

3

1

53

Kladanj

JP "ŠUME" TK d.d. Kladanj

3

5

54

Srebrenik

"VOĆNI RASADNIK" d.o.o. Srebrenik

3

2

55

Srebrenik

O.R. "ALU-SAR" Sarajlić

2

1

56

Tuzla

Mobitel Shop "EDGE" Tuzla

2

1

57

Tuzla

U.R. Restoran "MLIN DVORAC KASTEL" Tuzla

2

1

58

Živinice

U.R. "SEVDAH" Živinice

2

2

59

Srebrenik

PPU "Montessori Žirafica" Srebrenik

2

5

60

Tuzla

"MDM Workshop" d.o.o. Tuzla

2

1

61

Tuzla

Auto servis "MUJKIĆ" Tuzla

2

1

62

Gradačac

T.R. Minimarket "HEĆIM PROMET"

2

1

63

Gradačac

"DOKSAT" d.o.o. Gradačac

2

1

64

Tuzla

Agencija za zastupanje u osiguranju "ERSTE"

2

2

65

Tuzla

MM Change d.o.o. Tuzla

2

2

66

Banovići

T.R. "LEDER" Banovići

2

1

67

Živinice

"Halka" d.o.o. Export-import Živinice

2

5

68

Banovići

O.R. "DINE-MONT"

2

1

69

Tuzla

"Iskra mobitel" d.o.o. Tuzla

2

2

70

Gradačac

"MAT-TRADE" d.o.o. Gradačac

2

7

71

Kalesija

O.R. Kozmetički studio "Sisters glam"

2

1

72

Tuzla

U.R. Slastičarna "Fontana"

2

3

73

Tuzla

U.R. Restoran "Sedra"

2

6

74

Tuzla

Frizerski salon za žene "XSTYLE"

2

1

75

Srebrenik

"AS-SEMEX" d.o.o. Srebrenik

2

1

 

 

76

Kalesija

O.R. "ENSER"

2

1

77

Zenica

U.O. "HIGIJENA" Zenica

2

5

78

Tuzla

PPU "Vrtić Kiki"

2

2

79

Tuzla

U.R. Caffe bar "Fabrika & Coffee"

2

5

80

Gračanica

"Elektro E&R" Gračanica

2

1

81

Živinice

"TANGO ZULU" d.o.o. Živinice

2

1

82

Kalesija

GALLA komerc d.o.o. Kalesija

2

2

83

Čelić

O.R. "JUKA-1" Čelić

2

1

84

Banovići

O.R. Kozmetički salon "ROYAL BEAUTV

2

1

85

Gradačac

"WEB TEC" d.o.o. Gradačac

2

1

86

Gračanica

Knjigovodstveni servis "MiS"

2

1

87

Kladanj

T.R. "VITALJ"

2

1

88

Kladanj

U.R. Fast Food "MAGISTRALA"

2

1

89

Tuzla

U.R. "Snack bar Garden" Tuzla

2

2

90

Banovići

O.R. "Dom-Servis" Banovići

2

2

91

Tuzla

U.R. Caffe bar "TRG"

2

2

92

Srebrenik

Auto servis "DŽENO"

2

1

93

Srebrenik

"STEEL HORSE" d.o.o. Srebrenik

2

1

94

Gračanica

Agencija "GOLD"

2

1

95

Gradačac

Frizerski salon "GLAMUR"

2

1

96

Živinice

U.R. Caffe Slastičarna"INTERMEZZO" Živinice

2

3

97

Tuzla

Apoteka "Alabajči" Tuzla

2

1

98

Gračanica

A2NTAL d.o.o. Gračanica

2

2

99

Tuzla

O.R. Autolakirerski servis "LAK-CENTAR"

2

1

100

Gradačac

O.R. Agencija "TOP CLEAN"

2

1

101

Čelić

O.R. "ELECTRO-TEAM" Čelić

2

1

102

Kalesija

T.R. Autodjelovi "Husić"

2

1

103

Tuzla

PU Dom za starija lica "Zlatne godine" Tuzla

2

3

104

Sapna

"Čardak-AS" d.o.o. Sapna

2

1

105

Gradačac

Vulkanizer i autopraona "GUMEX"

2

1

106

Tuzla

Caffe bar "Čarli"

2

2

107

Srebrenik

Obscale d.o.o. Srebrenik

2

5

108

Živinice

U.R. Etno restoran "BARDAK" Živinice

2

3

109

Živinice

U.R. "CENTAR" Živinice

2

1

110

Banovići

"SAM TRANSPORTI" d.o.o. Banvići

2

1

111

Sapna

U.R. "CAFFE BAR SCANDAL"

2

1

112

Gradačac

"RIMES TRAFFIC" d.o.o. Gradačac

2

1

 

 

Broj: 01-30-1-369-8/22

Tuzla: 20.5.2022. godine

 

Na osnovu člana 21. Statuta JU Služba za zapošljavanje TK, Programa sufinansiranja zapošljavanja 2022, Metodologije za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera Služba u saradnji s poslodavcima 2022 broj: 03/4-30-3-Sl. od 14.4.2022. godine, Obavještenja/poziv poslodavcima od 19.4.2022. godine, a u vezi sa Prijedlogom liste poslodavaca na čekanju po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera Služba u saradnji s poslodavcima 2022 broj: 01¬30-1-369-5/22 od 20.5.2022. godine, direktor JU Službe za zapošljavanje TK, donosi

 

ODLUKU

o odobravanju Liste kandidata na čekanju po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera Služba u saradnji s poslodavcima 2022

 

I          

Odobrava se Lista kandidata na čekanju po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera Služba u saradnji s poslodavcima 2022, po javnom Obavještenju/pozivu za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022 za mjeru Služba u saradnji s poslodavcima 2022, od 19.4.2022 godine.

 

II        

Na osnovu ove Odluke, poslodavci koji su se prijavili na poziv i ispunjavali uslove istog, a za čiju realizaciju nije bilo trenutno raspoloživih sredstava, će biti pozvani na zaključivanje ugovora o sufinansiranju, u slučaju odustajanja nekod od poslodavaca, a u skladu sa Programom sufinansiranja.

 

III       

Ukoliko neko od poslodavaca sa Liste poslodavaca kojima se odobrava sufinansiranje zapošljavanja broj: 01-30-1-369-4/22 od 20.5.2022. godine, odustane ili ne ispuni uslove za zaključivanje ugovora, u tom slučaju obavještava se poslodavac koji je sljedeći na redu uvršten na Listu poslodavaca na čekanju, o poduzimanju radnji u skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja 2022.

 

IV        

Sastavni dio ove Odluke je Lista poslodavaca na čekanju po Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera Služba u saradnji s poslodavcima 2022, broj: 01-30-1-369-5/22 od 20.5.2022. godine, a koja se objavljuje na web stranici Službe.

 

V         

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostaviti:

 

 

Broj: 01-30-1-369-5/22

Datum: 20.5.2022. godine

 

LISTA POSLODAVACA NA ČEKANJU

REDNI BROJ

OPĆINA

NAZIV POSLODAVCA

BROJ BODOVA

BROJ ODOBRENIH

OSOBA

1

Tuzla

Luksor&Co d.o.o. Tuzla

2

2

2

Tuzla

"SAMNEX" d.o.o. Tuzla

2

1

3

Doboj Istok

Caffe bar "MEHO KODRO"

2

1

4

Kalesija

AERO AKORD d.o.o. Kalesija

2

2

5

Sapna

T.R. "MINI MARKET" Sapna

2

1

6

Gradačac

T.R. "FAAM KONFOR"

2

1

7

Doboj Istok

Caffe slastičarna i buregdžinica "Korzo"

2

3

8

Lukavac

U.R. Nargila Bar "ČARŠIJA"

2

1

9

Srebrenik

"AMD ELECTRONICS" d.o.o. Srebrenik

2

2

10

Tuzla

"SECCOM SECURITY" d.o.o. Tuzla

2

1

11

Tuzla

NAUTILUS d.o.o. Tuzla

2

1

12

Srebrenik

"HAMBV d.o.o. Srebrenik

2

3

13

Kalesija

O.R. Autoservis "DŽANANOVIĆ"

2

1

14

Kalesija

O.R. Knjigovodstveni servis "HALILOVIĆ"

2

1

15

Čelić

"TAIRA TREND" d.o.o Čelić

2

2

16

Tuzla

"MAGUS CENTAR" d.o.o. Tuzla

2

1

17

Kalesija

PPU "VEDI PRINC"

2

4

18

Sapna

"STTP KAHRIB" d.o.o. Kalesija

2

2

19

Tuzla

O.R. Auto servis "JUSUFBEGOVIĆ"

2

1

20

Kalesija

T.R. Minimarket "IL"

2

1

21

Kalesija

"FEROS-ARNAUT" d.o.o. Kalesija

2

2

22

Sapna

"ČEKTALO-PROMET" d.o.o. Sapna

2

1

23

Gradačac

Stolarska radnja "MS KONFOR"

2

1

24

Čelić

O.R. "KAMENOREZAC"

2

1

25

Doboj Istok

T.R. "Ado"

2

1

26

Tuzla

U.R. Caffe bar "WHITE"

2

2

27

Tuzla

"Ćađoprevoz" d.o.o. Tuzla

2

8

28

Živinice

Muški i ženski frizer "ENISA"

2

1

29

Tuzla

"UNCRO" d.o.o. Tuzla

2

1

30

Tuzla

"IMEPERIUM" d.o.o. Tuzla

2

1

31

Banovići

T.R. "V&F FASHION MIX"

2

1

32

Banovići

SZR Frizerski salon "Litva"

2

1

 

 

33

Srebrenik

"NAZARET COMMERC" d.o.o. Srebrenik

2

4

34

Srebrenik

"VALPLAST" d.o.o. Srebrenik

2

1

35

Kalesija

O.R. "LIMPROM" Kalesija

2

5

36

Tuzla

"MAGNETIC NAILS" d.o.o. Tuzla

2

1

37

Lukavac

"LERIM" d.o.o. Lukavac

2

5

38

Tuzla

"LA-PRIMERA" d.o.o. Tuzla

2

1

39

Tuzla

"Ghetaldus optika" d.o.o. Sarajevo

2

1

40

Srebrenik

"OMERPROM" d.o.o. Srebrenik

2

3

41

Tuzla

Mikrokreditna organizacija "MI-BOSPO" Tuzla

2

2

42

Tuzla

"Libero sport" d.o.o. Tuzla

2

2

43

Gradačac

"AMAR PLAST" d.o.o. Gradačac

2

2

44

Srebrenik

"SANČO" d.o.o. Srebrenik

2

8

45

Kalesija

"SELJUBLJE-PROMET" d.o.o. Kalesija

2

1

46

Srebrenik

"HYPOMARKET" d.o.o. Srebrenik

2

5

47

Tuzla

"DIORELLA" d.o.o Tuzla

2

1

48

Sapna

"ZENO TOURS" d.o.o. Sapna

2

1

49

Tuzla

U.R. "AQUA" Tuzla

2

1

50

Tuzla

Predškolska ustanova "Aladin"

2

3

51

Živinice

"KALAJAC-COMERCE" d.o.o. Živinice

2

2

52

Živinice

PZU Apotek "Biopharm" Živinice

2

1

53

Tuzla

"REVIS" d.o.o. Tuzla

2

1

54

Gradačac

"EURO-GOLAX" d.o.o. Gradačac

2

1

55

Banovići

"ADING COMERC" d.o.o. Banovići

2

2

56

Tuzla

"PARTNER PROMET" d.o.o. Tuzla

2

1

57

Tuzla

"BIRRAH" d.o.o. Tuzla

2

1

58

Srebrenik

SZR Frizerski salon "AIDA"

2

1

59

Živinice

JP "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA" d.o.o. Živinice

2

20

60

Lukavac

"EM-ONKS" d.o.o. Lukavac

2

7

61

Srebrenik

"KOPEX-SARAJLIĆ" d.o.o. Srebrenik

2

1

62

Tuzla

"BIS-BOSFAM" d.o.o. Tuzla

2

2

63

Srebrenik

"PRIMAT PLUS" d.o.o. Srebrenik

2

2

64

Tuzla

JP SKPC "MEJDAN" Tuzla

2

5

 

 

 

Broj: 01-30-1-369-9/22

Datum: 20.5.2022.godine

 

Na osnovu člana 21. Statuta JU Služba za zapošljavanje TK, Programa sufinansiranja zapošljavanja 2022, Metodologije za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera Služba u saradnji s poslodavcima 2022 broj: 03/4-30-3-Sl. od 14.4.2022. godine, Obavještenja/poziv poslodavcima za učešće Programu sufinansiranja 2022, mjera Služba u saradnji s poslodavcima 2022, a u vezi sa Prijedlogom liste poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove broj: 01-30-1-369-6/22 od 20.5.2022. godine, direktor Službe donosi s lj e d e ć i

 

ZAKLJUČAK

 

I          

1.         Prihvata se Zapisnik Komisije za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera Služba u saradnji s poslodavcima 2022 po pozivu od 19.4.2022. godine.

 

II        

2.         Sastavni dio ovog Zaključka je Lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove definisane Programom sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera Služba u saradnji s poslodavcima 2022 i Metodologijom/procedurom i kriterijima za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera Služba u saradnji s poslodavcima 2022 broj: 03/4-30-3-Sl. od 14.4.2022. godine.

 

O b r a z l o ž e nj e

Programom sufinansiranja zapošljavanja 2022, mjera Služba u saradnji s poslodavcima 2022 definisani su uslovi učešća u sufinansiranju zapošljavanja za 2022 godinu. Nakon izvršenih provjera i obrade zahtjeva Komisija imenovana Rješenjem broj: 01-30-1-369/22 od 5.4.2022. godine i broj: 01¬30-1-369-1/22 od 10.5.2022. godine, utvrdila je Prijedlog liste poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove iz Programa i Metodologije. Lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove broji 16 poslodavaca sa razlozima odbijanja i to kako slijedi:

 

1.         YA VUZ COMPANY d. o.o. Srebrenik - Potvrda iz banke starija od 30 dana,

2.         TEMPOPLAST d.o.o. Srebrenik - Potvrda iz banke starija od 30 dana,

3.         MELIMED d.o.o. Gradačac - Nepotpuna dokumentacija, nije dostavljeno rješenje o dokuemntaciji,

4.         SMAJLOVIĆ COMPANYd.o.o. Srebrenik - Potvrda iz banke starija od 30 dana,

5.         M - BIKE SHOP d.o.o. Sarajevo (poslovnica Tuzla) - Nepotpuna dokumentacija, nije dostavljeno uvjerenje Porezne uprave,

6.         U.R. PALAČINKARA KOD BAGIJA Tuzla - Potvrda iz banke starija od 30 dana,

7.         AKTIVA d.o.o. Srebrenik - Potvrda iz banke starija od 30 dana,

8.         LOVAC d.o.o. Srebrenik - Potvrda iz banke starija od 30 dana,

9.         O.R. OPTIKA SMAJLOVIĆ Srebrenik - Potvrda iz banke starija od 30 dana,

10.       KONTO KOREKT d.o.o. Tuzla - Potvrda iz banke starija od 30 dana,

11.       TRIBECA d.o.o. Tuzla - Potvrda iz banke starija od 30 dana,

12.       U.R. PALAČINKARA KOD BAGIJA Tuzla - Potvrda iz banke starija od 30 dana,

13.       U.R. RESTORAN SARANDA Tuzla - Neuredno uvjerenje porezne uprave, ima dug po osnovu javnih prihoda,

14.       O.R. KIKI Banovići - Potvrda iz banke starija od 30 dana,

15.       ADVOKATSKA KANCELARIJA EMIL GALUŠIĆ Tuzla - Nepotpuna prijava, nije dostavljena tražena dokumentacija.

 

III

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Broj: 01-30-1-369-6/22

Datum: 20.5.2022. godine

 

LISTA POSLODAVACA KOJI NE ISPUNJAVAJU USLOVE

REDNI BROJ

OPĆINA

NAZIV POSLODAVCA

RAZLOG ODBIJANJA

1

Srebrenik

"YAVUZ COMPANY" d.o.o. Srebrenik

Potvrda iz banke starija od 30 dana

2

Srebrenik

"Tempoplast" d.o.o. Srebrenik

Potvrda iz banke starija od 30 dana

3

Gradačac

"MELIMED" d.o.o. Gradačac

Nepotpuna dokumentacija (fotokopija Rješenja o Registraciji djelatnosti)

4

Srebrenik

"SMAJLOVIĆ COMPANY" d.o.o. Srebrenik

Potvrda iz banke starija od 30 dana

5

Tuzla

M-Bike Shop d.o.o. Tuzla

Nema uvjerenje iz porezne uprave

6

Tuzla

U.R. "Palačinkara kod Bagija"

Potvrda iz banke starija od 30 dana

7

Srebrenik

"AKTIVA" d.o.o. Srebrenik

Potvrda iz banke starija od 30 dana

8

Srebrenik

"LOVAC" d.o.o. Srebrenik

Potvrda iz banke starija od 30 dana

9

Srebrenik

O.R. Optika "SMAJLOVIĆ"

Potvrda iz banke starija od 30 dana

10

Tuzla

"KONTO KOREKT" d.o.o. Tuzla

Potvrda iz banke starija od 30 dana

11

Tuzla

"TRIBECA" d.o.o. Tuzla

Potvrda iz banke starija od 30 dana

12

Tuzla

"PALAČINKARA KOD BAGIJA" d.o.o. Tuzla

Potvrda iz banke starija od 30 dana

13

Tuzla

U.R. Restoran "SARANDA"

Neuredno uvjerenje porezne uprave (dug po osnovu Javnih prihoda)

14

Banovići

O.R. "KIKI"

Potvrda iz banke starija od 30 dana

15

Tuzla

Advokatska kancelarija Emil Galušić

Nepotpuna dokumentacija (fotokopija Rješenja o registraciji djelatnosti; orginalno Uvjerenje Porezne uprave FBiH; orginalna Potvrda iz banke; fotokopija Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta)

 

 

DIREKTOR:

Fahrudin Mustafić, dipl. pravnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
 • ADING COMERC d.o.o. Banovići - 10. septembar br.44 75290 Banovići

 • Advokat GALUŠIĆ EMIL Tuzla - Kazan Mahala br.18 75000 Tuzla

 • AERO AKORD d.o.o. Kalesija - Vukovije Donje bb 75260 Kalesija

 • AIDA SZR FRIZERSKI SALON VL MAHMUTOVIC AIDA SREBRENIK - SREBRENIK HASANA KIKICA BB 75350 Srebrenik

 • Aktiva d.o.o. Srebrenik - Srebrenik, ul. 21. Srebreničke brigade bb 75350 Srebrenik

 • Aladin predškolska ustanova Tuzla - ul. Ismeta Mujezinovića 32 75000 Tuzla

 • AMAR PLAST d.o.o. Gradačac - ul. Ledenice Donje bb 76250 Gradačac

 • AMD ELECTRONICS d.o.o. Srebrenik - ul. 21. Srebreničke brigade bb 75350 Srebrenik

 • AZIR ŠABIĆ vl. LIMPROM obrtnička radnja - Rainci Gornji bb 75260 Kalesija

 • BIRRAH d.o.o. Tuzla - Turalibegova bb (zgrada PTK Finkom) 75000 Tuzla

 • BIS-BOSFAM d.o.o. Tuzla - ul. Fra Stjepana Matijevića br. 11 75000 Tuzla

 • ČEKTALO-PROMET d.o.o. Sapna, Vitinica - Vitinica 75411 Sapna

 • ĆAĐOPREVOZ d.o.o. Tuzla - Naselje Ljubače, Magistralni put bb 75000 Tuzla

 • DIORELLA d.o.o. Tuzla - ul. Univerzitetska br. 16 (RK Omega) 75000 Tuzla

 • ELVIRA BEGOVIĆ vl. WHITE ugostiteljska radnja caffe bar - Trg Slobode bb - zgrada O-3 Barok 75000 Tuzla

 • EM-ONIKS d.o.o. Lukavac - Magistralni put bb 75300 Lukavac

 • EURO-GOLAX d.o.o. Gradačac - Kerep bb 76250 Gradačac

 • FEROS-ARNAUT d.o.o. Kalesija - Gornji Rainci bb 75260 Kalesija

 • GHETALDUS OPTIKA d.o.o. Sarajevo - ul. Derviša Numića br. 29 71000 Novo Sarajevo

 • HASAN HALILOVIĆ vl. HALILOVIĆ obrtnička radnja knjigovodstveni servis - Gornja Kalesija bb 75260 Kalesija

 • HYPOMARKET d.o.o. Srebrenik - Ćehaje 75350 Srebrenik

 • Imperium d.o.o. Tuzla - Zmaja od Bosne br.26 75000 Tuzla

 • JP MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA d.o.o. Živinice - Gornje Dubrave bb 75270 Živinice

 • JP SKPC Mejdan d.o.o. Tuzla - ul. Bosne Srebrene bb 75000 Tuzla

 • KALAJAC-COMERCE d.o.o. Živinice - Donja Lukavica bb 75270 Živinice

 • KONTO KOREKT d.o.o. Tuzla - ul. Musala br. 1 75000 Tuzla

 • KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. Srebrenik - ul. Ivana Markovića Irca bb 75350 Srebrenik

 • KORZO CAFFE SLAS. I BUREG.VL.ARNEL NOVALIC - DOBOJ ISTOK KLOKOTNICA BB 74207 KLOKOTNICA

 • La-Primera d.o.o. Tuzla - Stupine B-8 75000 Tuzla

 • LERIM d.o.o. Lukavac - Dragiše Cvjetkovića 2 75300 Lukavac

 • Libero Sport d.o.o. Tuzla - Armije BiH br. 17 75000 Tuzla

 • LITVA SZR FRIZERSKI SALON BANOVICI VL.PENDIC ZDENKA - BANOVICI BOZICKA BANOVICA 10 75290 Banovići

 • LOVAC d.o.o. Ormanica - Ormanica bb 75350 Srebrenik

 • Luksor&Co d.o.o. Tuzla - ul. Izeta Sarajlića br. 2 75000 Tuzla

 • MAGNETIC NAILS d.o.o. Tuzla - Turalibegova 11 75000 Tuzla

 • MAGUS CENTAR d.o.o. Tuzla - ul. Midhata Begića br. 1 75000 Tuzla

 • M-Bike Shop t.r. Tuzla - Bosne Srebrene bb (p.p. br.6, lamela I - SPO "Mejdan") 75000 Tuzla

 • MEHO KODRO CAFFE BAR - DOBOJ ISTOK KLOKOTNICA BB 74207 KLOKOTNICA

 • Melimed d.o.o. Gradačac - Rajska bb 76250 Gradačac

 • MKF MI-Bospo Tuzla - Bosne srebrene bb 75000 Tuzla

 • Muški i ženski frizer Enisa Živinice - Oslobodjenja bb 75270 Živinice

 • NAUTILUS d.o.o. Tuzla - ul.Albina Herljevića br. 13 75000 Tuzla

 • NAZARET COMMERC d.o.o. Srebrenik - Dedići bb 75350 Srebrenik

 • OBRTNIČKA RADNJA AUTO SERVIS JUSUFBEGOVIĆ Tuzla - Veljka Lukića -Kurjaka 212 75000 Tuzla

 • OMERPROM d.o.o. Srebrenik - Hazima Vikala 26 75350 Srebrenik

 • OPTIKA SMAJLOVIĆ O.R. - M. AHMEDBEGOVIĆA BB 75320 GRAČANICA

 • OR KIKI BANOVIĆI VL. HODŽIĆ ERNA BANOVIĆI - BOŽIĆKA BANOVIĆA 6 75290 BANOVIĆI

 • PALAČINKARA KOD BAGIJA d.o.o. Tuzla - ul. Goli brijeg do broja 61 75000 Tuzla

 • Partner-Promet d.o.o. Tuzla - Dobrnja 30 75000 Tuzla

 • PPU VEDI PRINC Kalesija - ul. Žrtava genocida u Srebrenici bb 75260 Kalesija

 • Primat Plus d.o.o. Srebrenik - Ćehaje b.b. 75350 Srebrenik

 • PZU Apoteka Biopharm Živinice - ul. Oslobođenja bb 75270 Živinice

 • REVIS d.o.o. Tuzla - ul. Maršala Tita 34A-D 75000 Tuzla

 • SAMNEX d.o.o. Tuzla - ul. Nikole Tesle bb 75000 Tuzla

 • SAMOSTALNA KAMENOREZAČKA RADNJA ČELIĆ - CELIC EKREMA AGICA 27 75246 Čelić

 • SANČO d.o.o. Srebrenik - Ćehaje bb 75350 Srebrenik

 • SARANDA RESTORAN Tuzla - Maršala Tita br 88 75000 Tuzla

 • Seccomn Security d.o.o. Tuzla -

 • SELJUBLJE- PROMET d.o.o. Kalesija - Seljublje bb 75265 Kalesija

 • SMAJLOVIĆ COMPANY d.o.o. Srebrenik - Ćehaje bb 75350 Srebrenik

 • STTP Kahrib d.o.o. Sapna - Sapna bb 75411 Sapna

 • SUAD MOĆIĆ vl. MS KONFOR stolarska radnja - Biberovo Polje bb 76250 Gradačac

 • TAIRA TREND d.o.o. Čelić - ul. Ekrema Agića broj 57 75246 Čelić

 • TEMPO PLAST d.o.o. Srebrenik - Ježinac bb 75350 Srebrenik

 • TR MINIMARKET IL VL. SAKIC AMELA - TOJSICI KALESIJA KIKACI BB 75260 Kalesija

 • TRGOVAČKA RADNJA FAAM KONFOR MOĆIĆ FATIMA - ŠEHITLUCI BB 76250 GRADAČAC

 • Tribeca d.o.o. Tuzla - ul. Kazan mahala br. 30 75000 Tuzla

 • UNCRO d.o.o. Tuzla - ul. Franjevačka 28 75000 Tuzla

 • UR CAFFE BAR AQUA,VL.HUSEJNOVIC DEMIS,SREBRENIK - 75350 Srebrenik

 • UR PALAČINKARA KOD BAGIJA VL.MULAOSMANOVIĆ SAMIR TUZLA - PATRIOTSKE LIGE 10 TUZLA 75000 TUZLA

 • V F FASHION MIX TR VL.DOSTOVIC EDISA - BANOVICI 119.MBB 45 75290 Banovići

 • VALPLAST d.o.o. Srebrenik - Duboki Potok bb 75350 Srebrenik

 • VILDANA MRKANOVIĆ vl. ADO trgovinska radnja - Klokotnica, zaseok Polje bb 74207 Doboj Istok

 • YAVUZ COMPANY d.o.o. Srebrenik - Ćehaje bb 75350 Srebrenik

 • ZENO TOURS d.o.o. - Vitinica bb 75411 Sapna