Rotacioni silosni posipač za montažu na kamion

Datum objave: 23.12.2016. 11:11 / Izvor: Akta.ba, 22.12.2016.

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

J.P. "KOMUNALNO" d.o.o. Livno

(NAZIV UGOVORNOG TIJELA)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Re. br.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka

i broj obavještenja o dodjeli ugovora

sa Portala javnih nabava

Podaci o dobavljaču/dobavljači

ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj i mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje .. )

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon

učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključivanja ugovora/okvirno g sporazuma

Datum potpune

realizacije ugovora/okvirn og sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje)

1.

Nabava novog rotacionog silosnog posipača za montažu na kamion - JRJN: 43312200-5

Konkurentski zahtjev; Broj postupka: 1035-7-1-29/16

"RASKO BH" d.o.o. Banja Luka, ID 4403164260005;

47.890,00 KM

4.

 

4.

 

07.12.2016.

 

 

5.

 

5.

 

6.

 

6.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: