Rukavice nesterilne, hirurške rukavice od lateksa, hirurške kape, hirurške maske troslojne, flasteri hipoalergijski mikroporozni, zavoji za fiksiranje, mantili zaštitni i pelene za inkontenenciju za odrasle

Datum objave: 04.07.2019. 15:40 / Izvor: Akta.ba, 03.07.2019.

Broj: 127-23-5736-46/19

Dana: 28.06.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH," broj: 39/14), člana 33. Pravilnika Zavoda i člana 29. Statuta Zavoda, i Zapisnika o radu komisije za nabavku nakon izvršenog otvaranja ponuda, broj: 127-23-5736-34/19 od 27.06.2019. godine, direktor Zavoda donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u Otvorenom postupku nabavke „medicinskih sredstava"

I

„Mipex" d.o.o. Banja Luka, izabran je za najuspješnijeg ponuđača u Otvorenom postupku javne nabavke „medicinskih sredstava" Tenderska dokumentacija, broj: 127-23-5736-2/19 od 08.05.2019. godine, Obavještenje o nabavci, broj: 617-1-1-175-3-106/19, objavljeno na Portalu javnih nabavki, broj: 08.05.2019. godine, te se ugovor dodjeljuje navedenom ponuđaču, za lotove broj: 77, 78, 79, 80, 82, 83,84, 85, 86, 89, 99 i 101.

II

Ponuda ponuđača iz tačke I, na osnovu kriterijuma: „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude," prvorangirana je za sljedeće lotove:

LOT 77 Rukavica nesterilna, od lateksa, veličina S

Broj protokola ugovorpog organa

Redni broj omotnice ponude

Naziv ponuđača

Omotnicasa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Rang

127-23-5736-20/19

14

"Mipex" d.o.o. Banja Luka

Da

6300,00

1

 

LOT 78 Rukavica nesterilna, od lateksa, bez pudera veličina M

Broj protokola ugovorpog organa

Redni broj omotnice ponude

Naziv ponuđača

Omotnicasa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Rang

127-23-5736-20/19

14

"Mipex" d.o.o. Banja Luka

Da

13500,00

1

 

LOT 79 Rukavica nesterilna, od lateksa, bez pudera veličina L

Broj protokola ugovorpog organa

Redni broj omotnice ponude

Naziv ponuđača

Omotnicasa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Rang

127-23-5736-20/19

14

"Mipex" d.o.o. Banja Luka

Da

2250,00

1

 

LOT 80 Hirurške rukavice od lateksa, blago puderisane, sterilne, potpuno anatomski oblikovane, mikrohrapave površine, sa zarolanim rubom

Broj protokola ugovorpog organa

Redni broj omotnice ponude

Naziv ponuđača

Omotnicasa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Rang

127-23-5736-20/19

14

"Mipex" d.o.o. Banja Luka

Da

5665,00

1

 

LOT 82 Hirurška kappa plave ili zelene boje

Broj protokola ugovorpog organa

Redni broj omotnice ponude

Naziv ponuđača

Omotnicasa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Rang

127-23-5736-20/19

14

"Mipex" d.o.o. Banja Luka

Da

400,00

1

 

LOT 83 Hirurška maska, troslojna, sa elastičnom omčom

Broj protokola ugovorpog organa

Redni broj omotnice ponude

Naziv ponuđača

Omotnicasa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Rang

127-23-5736-20/19

14

"Mipex" d.o.o. Banja Luka

Da

2460,00

1

 

LOT 84 Hirurška maska, troslojna, sa vezalicom

Broj protokola ugovorpog organa

Redni broj omotnice ponude

Naziv ponuđača

Omotnicasa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Rang

127-23-5736-20/19

14

"Mipex" d.o.o. Banja Luka

Da

282,50

1

 

LOT 85 Flaster hipoalergijski mikroporozni

Broj protokola ugovorpog organa

Redni broj omotnice ponude

Naziv ponuđača

Omotnicasa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Rang

127-23-5736-20/19

14

"Mipex" d.o.o. Banja Luka

Da

756,30

1

 

LOT 86 Flaster cink-oksidni (“svileni”)

Broj protokola ugovorpog organa

Redni broj omotnice ponude

Naziv ponuđača

Omotnicasa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Rang

127-23-5736-20/19

14

"Mipex" d.o.o. Banja Luka

Da

1298,00

1

 

LOT 89 Zavoj za fiksiranje, elastični, rastezljivosti 80 – 130%, izrađen od poliestera i viskoze, dimenzija 4cm x 4m                                                     .                            

Broj protokola ugovorpog organa

Redni broj omotnice ponude

Naziv ponuđača

Omotnicasa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Rang

127-23-5736-20/19

14

"Mipex" d.o.o. Banja Luka

Da

77,40

1

 

LOT 99 Mantil zaštitni za jednokratnu upotrebu, izrađen od flisa u univerzalnoj veličini

Broj protokola ugovorpog organa

Redni broj omotnice ponude

Naziv ponuđača

Omotnicasa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Rang

127-23-5736-20/19

14

"Mipex" d.o.o. Banja Luka

Da

675,00

1

 

LOT 101 Pelene za inkontenenciju za odrasle

Broj protokola ugovorpog organa

Redni broj omotnice ponude

Naziv ponuđača

Omotnicasa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Rang

127-23-5736-20/19

14

"Mipex" d.o.o. Banja Luka

Da

378,60

1

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

1. Na osnovu Otvorenog postupka javne nabavke „medicinskih sredstava," Tenderska dokumentacija, broj: 127-23-5736-2/19 od 08.05.2019. godine, Obavještenje o nabavci, broj: 617-1-1- 175-3-106/19, objavljeno na Portalu javnih nabavki, broj: 08.05.2019. godine, za lotove navedene u članu I i II, u ostavljenom roku pristiglaje ponuda ponuđača, teje Komisija nazatvorenom sastanku koji je započeo dana 03.06.2019. godine, u prostorijama Službe za plan, analizu i javne nabavke, sačinila Zapisnik o radu komisije za nabavku nakon izvršenog otvaranja ponuda, broj: 127-14- 5736-34/19 od 27.06.2019. godine, kojim je konstatovala sljedeće:

LOT 77 Rukavica nesterilna, od lateksa, veličina S

Ponudu su dostavili ponuđači: „Mipex" d.o.o. Banja Luka i "Krajinagrouo" d.o.o. Banja Luka. Nakon pregleda prispjele ponude, Komisija je zaključila sljedeće:

- Ponuda ponuđača "Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka, je rangirana i kvalifikovana ali nije prihvatljiva za Ugovorni organ, kako je ponuđena cijena iznad rezervisanih sredstava Ugovornog organ, za predmetni lot.

- U dostavljenom Rješenju za medicinsko sredstvo ALMBiH, ponuđača "Krajinagrouo" d.o.o. Banja Luka, registrovan je proizvod: „nitrilne rukavice" i nije moguće utvrditi da je registrovan proizvod zahtjevane tehničke specifikacije, te je Komisija odbacila ponudu ponuđača "Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka

- Ponuda ponuđača „Mipex" je u skladu sa uslovima propisanim Tenderskom. dok.

LOT 78 Rukavica nesterilna, od lateksa, bez pudera veličina M

Ponudu su dostavili ponuđači: „Mipex" d.o.o. Banja Luka i "Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka. Nakon pregleda prispjele ponude, Komisija je zaključila sljedeće:

- Ponuda ponuđača "Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka, je rangirana i kvalifikovana ali nije prihvatljiva za Ugovorni organ, kako je ponuđena cijena iznad rezervisanih sredstava Ugovornog organ, za predmetni lot.

- U dostavljenom Rješenju za medicinsko sredstvo ALMBiH, ponuđača "Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka, registrovan je proizvod: „nitrilne rukavice" i nije moguće utvrditi da je registrovan proizvod zahtjevane tehničke specifikacije, te je Komisija odbacila ponudu ponuđača "Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka

- Ponuda ponuđača „Mipex" je u skladu sa uslovima propisanim Tenderskom. dok.

LOT 79 Rukavica nesterilna, od lateksa, bez pudera veličina L

Ponudu su dostavili ponuđači: „Mipex" d.o.o. Banja Luka i "Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka. Nakon pregleda prispjele ponude, Komisija je zaključila sljedeće:

 

 

- Ponuda ponuđača "Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka, je rangirana i kvalifikovana ali nije prihvatljiva za Ugovorni organ, kako je ponuđena cijena iznad rezervisanih sredstava Ugovornog organ, za predmetni lot.

- U dostavljenom Rješenju za medicinsko sredstvo ALMBiH, ponuđača "Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka, registrovan je proizvod: „nitrilne rukavice" i nije moguće utvrditi da je registrovan proizvod zahtjevanetehničke specifikacije, te je Komisija odbacila ponudu ponuđača "Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka

- Ponuda ponuđača „Mipex" je u skladu sa uslovima propisanim Tenderskom. dok.

LOT 80 Hirurške rukavice od lateksa, blago puderisane, sterilne, potpuno anatomski oblikovane, mikrohrapave površine, sa zarolanim rubom

Ponudu su dostavili ponuđači: "Ital Group" d.o.o. Sarajevo, „Mipex" d.o.o. Banja Luka i "Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka.

Nakon pregleda prispjelih ponuda, Komisija je zaključila sljedeće:

- Ponuđač "Ital Group" d.o.o. Sarajevo, ponudio je sredstvo nepotpune tehničke specifikacije, a kako nije moguće utvrditi zahtjevano: ..."nivo proteina" i „nivo endotoksina"..., Komisija je odbacila ponudu ponuđača "Ital Group" d.o.o. Sarajevo.

- Ponude preostalih ponuđača su u skladu sa uslovima propisanim Tenderskom dok.

LOT 82 Hirurška kappa plave ili zelene boje

Ponudu su dostavili ponuđači: "Ital Group" d.o.o. Sarajevo, „Mipex" d.o.o. Banja Luka i "Banjalukafarm-plus" d.o.o. Banja Luka.

Nakon pregleda prispjelih ponuda, Komisija je zaključila da su iste u skladu sa uslovima propisanim Tenderskom dokumentacijom.

LOT 83 Hirurška maska, troslojna, sa elastičnom omčom

Ponudu je dostavio ponuđač „Mipex" d.o.o. Banja Luka.

Nakon pregleda prispjele ponude, Komisija je zaključila da je ponuda u skladu s uslovima propisanim Tenderskom dokumentacijom.

LOT 84 Hirurška maska, troslojna, sa vezalicom

Ponudu su dostavili ponuđači: „Mipex" d.o.o. Banja Luka i "Banjalukafarm-plus" d.o.o. Banja Luka.

Nakon pregleda prispjelih ponuda, Komisija je zaključila da su iste u skladu sa uslovima propisanim Tenderskom dokumentacijom.

LOT 85 Flaster hipoalergijski mikroporozni

Ponudu su dostavili ponuđači: "Ena" d.o.o. Sarajevo, „Mipex" d.o.o. Banja Luka i "Banjalukafarm-plus" d.o.o. Banja Luka.

Nakon pregleda prispjele ponude, Komisija je zaključila sljedeće:

- Ponude ponuđača "Ena" d.o.o. Sarajevo i "Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka, rangirane su i kvalifikovane ali nisu prihvatljive za Ugovorni organ, kako su ponuđene cijene iznad rezervisanih sredstava Ugovornog organ, za predmetni lot.

- Ponuda ponuđača „Mipex" je u skladu sa uslovima propisanim Tenderskom. dok.

LOT 86 Flaster cink-oksidni (“svileni”)

Ponudu su dostavili ponuđači: "Ena" d.o.o. Sarajevo, „Mipex" d.o.o. Banja Luka i "Banjalukafarm-plus" d.o.o. Banja Luka.

Nakon pregleda prispjele ponude, Komisija je zaključila sljedeće:

- Ponuda ponuđača "Ena" d.o.o. Sarajevo, rangirana je i kvalifikovana ali nije prihvatljiva za Ugovorni organ, kako je ponuđena cijene iznad rezervisanih sredstava Ugovornog organ, za predmetni lot.

- Ponude ponuđača „Mipex" i „Banjalukafamr-plus" su u skladu sa uslovima propisanim Tenderskom. dok.

LOT 89 Zavoj za fiksiranje, elastični, rastezljivosti 80 – 130%, izrađen od poliestera i viskoze, dimenzija 4cm x 4m            

Ponudu su dostavili ponuđači: „Stepmed" d.o.o. Banja Luka i „"Banjalukafarm-plus" d.o.o. Banja Luka.

Nakon pregleda prispjelih ponuda, Komisija je zaključila sljedeće:

- Ponuđač „Stepmed" d.o.o. Banja Luka, ponudio je sredstvo neodgovarajuće tehničke specifikacije-u dostavl^enoj dokumentaciji, nije moguće utvrditi da ponuđeni proizvod sadrži zahtjevanu „viskozu," te je Komisija odbacila ponudu ponuđača „Stepmed" d.o.o. Banja Luka.

- Ponuda ponuđača „Mipex" d.o.o. Banja Luka je u skladu sa uslovima propisanim Tenderskom. dok.

LOT 99 Mantil zaštitni za jednokratnu upotrebu, izrađen od flisa u univerzalnoj veličini

Ponudu su dostavili ponuđači „Mipex" d.o.o. Banja Luka i "Banjalukafarm-plus" d.o.o. Banja Luka.

Nakon pregleda prispjelih ponuda, Komisija je zaključila da su iste u skladu sa uslovima propisanim Tenderskom dokumentacijom.

LOT 101 Pelene za inkontenenciju za odrasle

Ponudu su dostavili ponuđači: „Derby Trade" d.o.o. Brčko, "Ital Group" d.o.o. Sarajevo, „Mipex" d.o.o. Banja Luka i "Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka.

Nakon pregleda prispjelih ponuda, Komisija je zaključila sljedeće:

- Ponuđač „Krajinagroup" d.o.o. Banja Luka, nije ponudio registrovano medicinsko sredstvo, zahtjevano tačkom 4.3.2, stav a), Tenderske dok. te je Komisija odbacila ponudu ponuđača „Krajinagroup”

- U dostavljenom katalogu ponuđača „Derby Trade" d.o.o. Brčko, nije moguće utvrditi „kapacitet apsorpcije," zahtjevan Tenderskom dok., te kako je ponuđač ponudio sredstvo nepotpune tehničke specifikacije, Komisija je odbacila ponudu ponuđača „Derby"

- Ponuđač „Ital Group" ponudio je proizvod nepotupne tehničke specifikacije - za stavku 2, ponuđeno je: ...."1750 g(ml) a zahtjevano je: ..."min. 2000 ml".... i u dostavljenom katalogu nije moguće utvrditi da je ponuđena stavka 3. predmetnog lota, te je Komisija odbacila ponudu ponuđača „Ital Group”

- Ponude ponuđača "Ital Group" d.o.o. Sarajevo i „Mipex" d.o.o. Banja Luka su u skladu sa uslovima propisanim Tenderskom. dok.

2. Prema rang listi i kriterijumu za vrednovanje ponuda, Komisija je predložila Ugovornom organu da sačini odluku o dodjeli ugovora, ponuđaču „Mipex" d.o.o. Banja Luka, kao prvoplasiranom za lotove navedene u članu I i II, a u skladu sa članom 72. Zakona o javnim nabavkama i 36. Pravilnika Zakona:

Lot 77, sa ukupnom cijenom bez pdv-a: 6300,00 KM;

Lot 78, sa ukupnom cijenom bez pdv-a: 13500,00 KM;

Lot 79, sa ukupnom cijenom bez pdv-a: 2250,00 KM;

Lot 80, sa ukupnom cijenom bez pdv-a: 5665,00 KM;

Lot 82, sa ukupnom cijenom bez pdv-a: 400,00 KM;

Lot 83, sa ukupnom cijenom bez pdv-a: 2460,00 KM;

Lot 84, sa ukupnom cijenom bez pdv-a: 282,50 KM;

Lot 85, sa ukupnom cijenom bez pdv-a: 756,30 KM;

Lot 86, sa ukupnom cijenom bez pdv-a: 1298,00 KM;

Lot 89, sa ukupnom cijenom bez pdv-a: 77,40 KM;

Lot 99, sa ukupnom cijenom bez pdv-a: 675,00 KM;

Lot 101, sa ukupnom cijenom bez pdv-a: 378,60 KM;

3. Ponuđač „Mipex" d.o.o. Banja Luka, dostavio je uvjerenja (dokazna dokumenta), odnosno, zadovaljava uslove u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama i tačkom 4.1 Tenderske dokumentacije, te navedeni ponuđač nije obavezan naknadno dostavljati dokazna dokumenata.

Direktor Zavoda je prihvatio preporuku Komisije i na osnovu izloženog odlučio kao u dispozitivu odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke, ponuđači imaju pravo žalbe u roku od deset (10) dana od dana prijema iste, u skladu sa članom 101. stav (1) Zakona o javnim nabavkama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: