Sadni materijal, priprema zemljišta za sadnju i sadnja

Datum objave: 10.01.2022. 08:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.01.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1328-1-1-3-9-1-1328/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1328-1-1-3-5-20/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ
IDB/JIB 4218520070001
Kontakt osoba Muris Neimarlija
Adresa Branilaca bb
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 552-012
Faks (032) 552-010
Elektronska pošta zavodzaplaniranje.iiok@gmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Općinski nivo (FBIH),Kakanj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORAII 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka sadnog materijala, priprema zemljišta za sadnju i sadnja - OKVIRNI SPORAZUM za period 2021.,2022. i
2023. godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03100000-2 Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PRUNUS D.O.O. KAKANJ 4218137960001 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

64070,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

20.5.2021. - 31.12.2023.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

20.5.2021.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 17094,00 21.5.2021. PRUNUS D.O.O. KAKANJ

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1328-1-1-3-9-1-1328/22
PODIJELI: