Samouništavajuće naljepnice

Datum objave: 22.07.2020. 15:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1110-1-1-8-5-60/20


Broj obavještenja o nabavci 1110-1-1-8-3-28/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU
PODATAKA BIH
IDB/JIB 4402889700004
Kontakt osoba Slavica Vučić Vojnović
Adresa Ulica kralja Petra I Karađorđevića 83A
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 340-170
Faks (051) 340-180
Elektronska pošta slavica.vucic.vojnovic@iddeea.gov.ba
Internet adresa www.iddeea.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Samouništavajuće naljepnice


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30192800-9 Samoljepljive etikete


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa zahtjevom iz Tenderske dokumentacije.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banjaluka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke 30 dana od dana zaključenja ugovora.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GRAFOTEX D.O.O. BANJA LUKA 4400865280001 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

34500,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

33210,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

64000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

U skladu sa tačkom 7.4. Tenderske dokumentacije prilikom poređenja ponuda primijenjen je preferencijalni
tretman na ponudu ponuđača Grafoteks d.o.o. Banjaluka, te je sa umanjenjem od 5% njegova ponuda ocijenjena
najpovoljnijom.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1110-1-1-8-5-60/20
PODIJELI: