Sanacija i rekonstrukcija objekta A (Centar za socijalni rad - stara zgrada dječijeg vrtića u Jajcu)

Datum objave: 29.06.2015. 08:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1190-1-3-18-5-21/15Broj obavještenja o nabavci 1190-1-3-18-3-10/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA JAJCE
IDB/JIB 4236200900004
Kontakt osoba Selmir Avdić
Adresa Nikole Šopa bb
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 658-013
Faks (030) 658-013
Elektronska pošta opc.jajce@tel.net.ba
Internet adresa www.opcina-jajce.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Jajce

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova koji se odnose na sanaciju i rekonstrukciju objekta A ( Centar za socijalni rad - stara zgrada dječijeg vrtića u
Jajcu)


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova koji se odnose na sanaciju i rekonstrukciju objekta A ( Centar za socijalni rad - stara zgrada dječijeg vrtića u
Jajcu)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano Tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Jajce

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BH 4 d.o.o 4236091690002 Jajce Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

159465,85

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.6.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

159465,85

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

249886,19

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne


IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1190-1-3-18-5-21-15.pdf
PODIJELI: