Sanacija lokalnih makadamskih puteva na području MZ Bastaji, količina drobljenog kamenog agregata 300 m3

Datum objave: 21.07.2020. 09:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

152-1-3-64-5-26/20


Broj obavještenja o nabavci 152-1-3-64-3-19/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA KNEŽEVO
IDB/JIB 4401111580005
Kontakt osoba Milana Obradović
Adresa Gavrila Principa 3
Poštanski broj 78230 Kneževo (sp bl)
Opština/Grad Kneževo
Telefon (051) 594-200
Faks (051) 591-601
Elektronska pošta nabavkeknezevo@gmail.com
Internet adresa www.opstinaknezevo.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Kneževo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija lokalnih makadamskih puteva na području opštine Kneževo


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija lokalnih makadamskih puteva na području opštine Kneževo u ukupnoj količini od 3800 m3, a što
podrazumjeva nabavku, transport i ugradnju drobljenog kamenog agregata i to po lotovima:
Lot 1: Sanacija lokalnih makadamskih puteva na području MZ Javorani, MZ Rađići 2, MZ Imljani - količina
drobljenog kamenog agregata 1402 m3;
Lot 2: Sanacija lokalnih makadamskih puteva na području MZ Kneževo, MZ Mokri Lug-Bregovi,MZ Kostići, MZ
Šolaji, MZ Živinice, MZ Rađići 1, količina drobljenog kamenog agregata 1220 m3;
Lot 3: MZ Bastaji, količina drobljenog kamenog agregata 300 m³;
Lot 4: Sanacija lokalnih makadamskih puteva na području MZ Golo Brdo, MZ Kobilja, , MZ Čarići, MZ Vlatkovići,
MZ Korićani i MZ Imljani, količina drobljenog kamenog agregata 878

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233142-6 Radovi na popravku puteva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1: Sanacija lokalnih makadamskih puteva na području MZ Javorani, MZ Rađići 2, MZ Imljani - količina
drobljenog kamenog agregata 1402 m3;

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

1402 m3

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25236,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Za datu nabavku

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Javorani, MZ Rađići 2, MZ Imljani

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AUTOPREVOZNIK SAMARDžIĆ 4509940400001 Kneževo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25200,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25200,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25200,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2: Sanacija lokalnih makadamskih puteva na području MZ Kneževo, MZ Mokri Lug-Bregovi,MZ Kostići, MZ
Šolaji, MZ Živinice, MZ Rađići 1, količina drobljenog kamenog agregata 1220 m3;

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

1220 m3

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21960,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Za datu nabavku

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Kneževo, MZ Mokri Lug-Bregovi,MZ Kostići, MZ Šolaji, MZ Živinice, MZ Rađići 1

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AUTOPREVOZNIK SAMARDžIĆ 4509940400001 Kneževo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21960,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21960,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21960,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 3: MZ Bastaji, količina drobljenog kamenog agregata 300 m³;

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

300 m3

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5400,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Za datu nabavku

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Bastaji

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 L&M CO D.O.O. BANJA LUKA 4403627890003 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5400,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5400,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5400,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 4: Sanacija lokalnih makadamskih puteva na području MZ Golo Brdo, MZ Kobilja, , MZ Čarići, MZ Vlatkovići,
MZ Korićani i MZ Imljani, količina drobljenog kamenog agregata 878 m3;

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

878 m3

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15804,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Za datu nabavku

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Golo Brdo, MZ Kobilja, , MZ Čarići, MZ Vlatkovići, MZ Korićani i MZ Imljani

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AUTOPREVOZNIK SAMARDžIĆ 4509940400001 Kneževo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15804,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15804,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15804,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
152-1-3-64-5-26/20
PODIJELI: