Sanacija makadamskih saobraćajnica iz sredstava grantova mjesnih zajednica na području opštine Laktaši za 2016. godinu (11 mjesnih zajednica)

Datum objave: 25.10.2016. 12:57 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.10.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1121-1-2-52-9-77/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli 1121-1-2-52-5-58/16
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA LAKTAŠI
IDB/JIB 4401140250006
Kontakt osoba Darija Balaban
Adresa Karađorđeva 56
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Opština/Grad Laktaši
Telefon (051) 334-250
Faks (051) 334-248
Elektronska pošta drakov@teol.net
Internet adresa www.laktasi.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Opštinski nivo (RS),Laktaši

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sanacija makadamskih saobraćajnica iz sredstava grantova mjesnih zajednica na području opštine Laktaši za
2016. godinu (11 mjesnih zajednica)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50230000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge vezane za drumski saobraćaj i drugu opremu


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Centrokop trans, Željko Dabić s.p. Laktaši 4503115030007 Laktaši Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
21709,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

13.7.2016. - 31.12.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

13.7.2016.

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5150,00 5.10.2016. Centrokop trans, Željko Dabić s.p. Laktaši
2 4334,00 19.9.2016. Centrokop trans, Željko Dabić s.p. Laktaši
3 3300,00 1.9.2016. Centrokop trans, Željko Dabić s.p. Laktaši
4 7034,00 13.7.2016. Centrokop trans, Željko Dabić s.p. Laktaši

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1121-1-2-52-9-77/16
PODIJELI: