Sanacija sanitarnih čvorova u zgradi MSŠ Nikola Tesla u Kozarskoj Dubici

Datum objave: 12.02.2021. 13:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

570-1-3-163-5-8/21


Broj obavještenja o nabavci 570-1-3-163-3-23/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA KOZARSKA DUBICA
IDB/JIB 4400732990006
Kontakt osoba Dragica Zorić
Adresa Svetosavska 5
Poštanski broj 79240 Kozarska Dubica (sp bl)
Opština/Grad Kozarska Dubica
Telefon (052) 416-010
Faks (052) 416-026
Elektronska pošta info@kozarskadubica.org
Internet adresa www.kozarskadubica.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Kozarska Dubica

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija sanitarnih čvorova u zgradi MSŠ "Nikola Tesla" u Kozarskoj Dubici

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka se sastoji u sanaciji sanitarnih čvorova u Mješovitoj srednjoj školi „Nikola Tesla“ u Kozarskoj Dubici.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45330000-9 Vodoinstalaterski i sanitarni radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MSŠ "Nikola Tesla" Kozarska Dubica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NIGRA 4400726750001 Kozarska Dubica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

113239,98

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

1.2.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

113239,98

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

113239,98

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
570-1-3-163-5-8/21
PODIJELI: