Sanacija saobraćajnice u ulici 1.Maj

Datum objave: 28.06.2018. 14:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.06.2018.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1328-1-3-18-5-38/18Broj obavještenja o nabavci 1328-1-3-18-3-30/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ
IDB/JIB 4218520070001
Kontakt osoba Mubera Omeragić i Nermin Ašćerija
Adresa Branilaca bb
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 552-012
Faks (032) 552-010
Elektronska pošta zavodzaplaniranje.iiok@gmail.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kakanj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na sanaciji ili rekonstrukciji cestovnih pravaca- V grupa projekata

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Planirani radovi na svim cestovnim pravcima obuhvaćenim ovom javnom nabavkom odnose se na pripremu i asfaltiranje
dionica cesta u skladu sa pozicijama i količinama definisanim predmjerima radova.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti
  45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija parkinga i pješačke staze kod sportske dvorane.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi podrazumjevaju proširenje i asfaltiranje parkingai pješačke staze do sportske dvorane.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju

II Ukupna količina ili obim ugovora

Jedan ugovor.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25641,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kakanj.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TRGOŠPED D.O.O. KAKANJ 4218057690003 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

25640,72

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25640,72

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25640,72

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija saobraćajnice u ulici Vatrogasna, MZ Doboj.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi podrazumjevaju proširenje i asfaltiranje ulice u Doboju.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju

II Ukupna količina ili obim ugovora

Jedan ugovor.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42735,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Doboj.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TRGOŠPED D.O.O. KAKANJ 4218057690003 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

42734,80

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42734,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42734,80

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija saobraćajnice u ulici 1.Maj.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi podrazumjevaju skidanje starog asfalta, pripremu i asfaltiranje ceste.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju

II Ukupna količina ili obim ugovora

Jedan ugovor.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42735,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kakanj.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TRGOŠPED D.O.O. KAKANJ 4218057690003 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

42734,57

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42734,57

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42734,57

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija cesta u naselju Varda.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi podrazumjevaju pripremu i asfaltiranje više kraćih dionica ceste.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju

II Ukupna količina ili obim ugovora

Jedan ugovor.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17094,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kakanj.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TRGOŠPED D.O.O. KAKANJ 4218057690003 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

17363,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17363,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17363,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija ceste kroz Velike Trnovce.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi podrazumjevaju skidanje starog asfalta, pripremu i asfaltiranje dionice ceste.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju

II Ukupna količina ili obim ugovora

Jedan ugovor.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17094,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Veliki Trnovci.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TRGOŠPED D.O.O. KAKANJ 4218057690003 Kakanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

18686,77

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.6.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18686,77

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

18686,77

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1328-1-3-18-5-38/18
PODIJELI: