Sanitetska transportna vozila za potrebe JZU Dom zdravlja Dr LJubomir Ćeranić Sokolac

Datum objave: 24.05.2021. 13:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

5812-1-1-1-5-3/21


Broj obavještenja o nabavci 5812-1-1-1-3-2/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA "DR LJUBOMIR ĆERANIĆ" SOKOLAC
IDB/JIB 4400622970000
Kontakt osoba Radmila Kosorić
Adresa Glasinačka br. 15
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 448-399
Faks (057) 448-399
Elektronska pošta domzsoko@teol.net
Internet adresa domzsoko@teol.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Sokolac

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sanitetskih transportnih vozila za potrebe JZU Dom zdravlja " Dr LJubomir Ćeranić" Sokolac

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka sanitetskih transportnih vozila za potrebe JZU Dom zdravlja " Dr LJubomir Ćeranić" Sokolac

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34114121-3 Sanitetska vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

2 kom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište Ugovornog organa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do realizacije ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAKIII 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BUNJO D.O.O. SARAJEVO 4200127900004 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

140059,86

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

140059,86

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

140059,86

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5812-1-1-1-5-3/21
PODIJELI: