Sitni kancelarijski materijal i pribor za biračka mjesta

Datum objave: 15.11.2020. 17:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.11.2020.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

794-1-1-87-9-37-794/20Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 794-1-1-87-5-18/20, 794-1-1-87-5-17/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200539410001
Kontakt osoba ZLATA KOKOROVIĆ
Adresa Danijela Ozme 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 251-300
Faks (033) 251-329
Elektronska pošta nabavka@izbori.ba
Internet adresa www.izbori.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sitni kancelarijski materijal i pribor za biračka mjesta

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sitni kancelarijski materijal i pribor za biračka mjesta za potrebe rada CiK BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30192000-1 Kancelarijske potrepštine


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 GATARIĆ 4400147210003 Derventa Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
77100,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

30.7.2020. - 30.7.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

30.7.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 77100,00 31.8.2020. GATARIĆ


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Papir, obrasci i ostali administrativni materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Papir, obrasci i ostali administrativni materijal za potrebe rada CiK BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
  22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige,


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AERO EXCLUSIVE DOO 4200061610000 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
12300,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

30.7.2020. - 30.7.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

30.7.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3109,98 11.8.2020. AERO EXCLUSIVE DOO
2 2204,30 8.9.2020. AERO EXCLUSIVE DOO
3 2066,62 9.10.2020. AERO EXCLUSIVE DOO
4 1285,75 26.10.2020. AERO EXCLUSIVE DOO
5 2435,78 9.11.2020. AERO EXCLUSIVE DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Toneri za kopir i faks aparate i printere

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Toneri za kopir i faks aparate i printere za potrebe rada CiK BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30125120-8 Toner za fotokopirne mašine


II 2. Trajanje okvirnog sporazuma
1 Godina(e)

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ELKOM D.O.O. VITEZ 4236087580006 Vitez Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13583,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

29.7.2020. - 29.7.2021.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

29.7.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5961,88 7.8.2020. ELKOM D.O.O. VITEZ
2 1992,61 12.10.2020. ELKOM D.O.O. VITEZ
3 2364,73 6.11.2020. ELKOM D.O.O. VITEZ

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
794-1-1-87-9-37-794/20
PODIJELI: