Sječa, izrada, primicanje i privlačenje animalnom zapregom i izvoz traktorom ŠDS, popravka vlaka u odjlima 34 i 35 PJ Kravica Polom

Datum objave: 12.02.2021. 13:56 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.02.2021.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA
NEPRIORITETNE USLUGE

1172-0-2-148-7-322/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Bojana Malović
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskorištavanja šuma u ŠG „DRINA“ LOT-12

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sječa,izrada primicae i privlačenje animalnom zapregom i izvoz traktorom ŠDS popravka vlaka u odjlima 34 i
35 PJ"Kravica-Polom"


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 46994,87 1.2.2021. LUKA HOLZ DOO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-0-2-148-7-322/21
PODIJELI: